Posledních osm let zmar KV arény

Po osmi létech nepřetržité vlády v Karlových Varech se hnutí KOA podporující především kejklíře, amatérské umělce a galerijní kavárníky všeho druhu si opět řeklo o to, aby dál byli jejich politici zvoleni do zastupitelstva města.

V neférové soutěži s jejich mediální magistrátní klikou v zádech už KOA  nekouzlila dostatečný počet důvěřivců a nově zvolelné politické subjekty vytvořily novou koalici, tentokát už nadobro bez bez přímého vlivu Kulhánka, Klsáka a hrstky lidí, kteří dlouhá léta hýbali veřejnými penězi bez jasné vize a směru.

Jak se po osm let starali ochránci kultury (KOA)  o největší kulturně sportovní stavbu v karlovarském kraji?

Krátce po podání žalob na stavaře KV arény “ekonom  Kulhánek” prodává moderní velkokapacitní kuchyni pod cenou a likviduje celý gastronomický provoz za desítky miliónů korun ještě v záruční době. Jednatel Maleček (TOP09) uzavírá nevýhodné smlouvy na dodávku plynu a vyřazuje částečně z provozu kogenerační jednotku, která krom tepla vyrábí elektřinu.

Kontrola záručních oprav a nastavení údržby celého komplexu je zoufalá. Začíná úplná likvidace připravovaných kulturních akcí a jediným velkým nájemcem zůstává karlovarský hnutím KOA tolik kritizovaný Extraligový hokejový tým, na který dochází pravidelně několik tisíc spokojených fanoušků.

Jaké byly výsledky spolupráce KOA, TOP09, které měly být řešeny v rámci záruk?

1) Nouzové osvětlení MFH (multifunkční hala) TH (tréninková hala)

Dle současného stavu zjištění bylo dílo neúplné. Chybí údajně mnoho komponentů, nebyla zapojena kabeláž systému BAGHELLI. Úplně chybí vstupní revizní zpráva Z tohoto důvodu nebylo možno provádět pravidelné funkční zkoušky. Pokud by ovšem všechny tyto problémy byly řešeny již v záruce, předešlo by se současným vysokým nákladům za opravy.

Předpokládaná vzniklá škoda se odhaduje na 1,5 – 2 milionů korun,

3) Odstranění závady špatně ukončených odpadů

Díky nevyhovujícímu vyvedení odpadních šachet unikal nesnesitelný zápach do 4. a 5. patra MFH, který způsobil omezení komerčního využití těchto prostor.

Odhadovaná škoda nápravy min. 300 – 400 tisíc korun + ušlý zisk za pronájem komerčních prostor.

4) Ignorování závady na tepelných čerpadlech

V objektu MFH se nachází systém tepelných čerpadel, který při plné funkčnosti je schopen za velmi výhodných finančních podmínek vytápět prostory MFH a TH. Kvůli v minulosti špatně zvolenému technickému řešení je funkční po celou dobu provozu vždy jen polovina možné kapacity systému. Předpokládaná cena nápravy se odhaduje na min. 300 tis. korun a vzniklá škoda za nehospodárný provoz v řádech statisíců.

5) Problémy vstupních dveří v celém objektu MFH a TH

Jedná se o problémy většiny dveří, které se nacházejí v objektu MFH a TH. Špatně se dovírající dveře, zohýbané panty, nefunkční kliky či systém otevírání těchto dveří. Pokud by tyto problémy opět někdo řešil v záruce, předešlo by se budoucím nákladům na odstranění daných závad.

Škody mohou dosahovat výše v řádech statisíců.

6) Praskající dlažba v ochozech MFH

V důsledku špatného technologického postupu při pokládce dlažby (na nedostatečně vysušených anhydritových podkladech) došlo k uzavření vnitřní vlhkosti, a to průběžně způsobuje praskání a vzedmutí položené dlažby. V minulosti nebyl tento problém řešen komplexně v rámci záruky, ale pouze částečnými opravami.

Odstranění takto vzniklé škody se odhaduje v řádech statisíců až milionů. Dlažba je přitom luxus, který se už léta řeší pohledovým broušeným betonem.

7) Klimatizace MFH

Klimatizace prý nebyla nikdy naplněna nemrznoucí směsí, nýbrž pouze vodou. Dle posouzení odborně způsobilé osoby i toto mělo být součástí předaného díla.

Cena nápravy min. 100 tis. korun.

8) Požární klapky

Při opravách zapáchajících odpadů bylo zjištěno, že není umožněn přístup k některým požárním klapkám. Revize a zkoušky v minulosti musely probíhat pouze papírově, klapky bude nutné fyzicky zpřístupnit.

Odhadovaná cena stavebních úprav bude minimálně v řádech desetitisíců.

9) Neexistující koncepce udržitelnosti informačních a komunikačních technologií

Tento problém zákonitě způsobí v dohledné době nutnost okamžité náhrady většiny systému najednou. Velmi závažné jsou zejména výpadky bezpečnostních systémů EPS, EZS. Informační technologie nebyly průběžně po zárukách obnovovány a jsou po deseti letech zastaralé.

Z nutnosti trvalého udržení provozu vzniklo velké množství úprav a změn, které nejsou zdokumentovány. Jedním z důvodů neefektivní komunikace s dodavateli a s tím související neřešení závad a nedodělků v rámci reklamačního řízení, je neexistence čí špatná dohledatelnost provozní či technické dokumentace.

“Kdybych nevěděl, že je KV Arena celkem novou stavbou, tak bych si dle současného technického stavu myslel, že jde o halu, která musí po letech provozu projít generální rekonstrukcí. Hala má spousty neduhů, ale i závažných problémů a škod, které vznikly zanedbáním údržby, a to zejména v rámci reklamačních lhůt, které vznikly v době jednatele Malečka z TOP09 a jeho kamaráda Kulhánka z hnutí KOA. Posuďte sami,” uvedl před časem bývalý, dnes policií vyšetřovaný jednatel Kvasnička.

Za poslední necelé čtyři roky primátor “ekonom Kulhánek” i přes mnohá upozornění jednatele Kvasničky i členů dozorčí rady do KV arény posílá finanční prostředky, které pouze odvrací vzniklé havarijní stavy. Nutné a plánované opravy rok co rok Kulhánek z rozpočtu vyškrtává. Naopak město pod vedením KOA rapidně navyšuje rozpočty Infocentra, Karlovarského symfonického orchestru a dalších, často neinvestičních dotací pro alternativní zábavičky svých kamarádů. Už tak přefouknutý rozpočet na Kulturu doslova praská ve švech na úkor investic, oprav městského majetku, komunikací a silnic. Projídání městských peněz v provozu a mandatorních často neivestičních akcích stále roste.

Karlovy Vary jsou dnes ve srovnání se Sokolovem a Chebem v zoufalé situaci také z pohledu vnitřního dluhu, který se za osmiletého vládnutí hnutí KOA razantně prohloubil. Kulhánkovi se nejméně ze všech primátorů dařilo přivádět do města  investory, či zdroje z národních nebo evropských programů. Sokolov a Cheb, kde se investuje do veřejného majetku v mnohem větší míře se drží na mnohem vyšší úrovni. Nechybí ani rozvojové plochy pro podnikání a další veřejné stavby, které tvoří komfort pro občany.

Za vlády Kulhánka z města nadobro odchází další 4 tisíce především mladých lidí.

Investice v Karlových Varech za posledních osm let výrazně pokulhávají jako nikdy před tím. Politik, ekonom Kulhánek v roce 2018 míří se svým hnutím KOA do opozice. Vláda hnutí teoretiků s uměleckými vlohami a opět hlasitě kritizuje a připravuje další hru. Na vlastní tragedii, která již byla odehrána v mnoha reprízách již politici bez sebereflexe dávno zapomněli.

Novou nadějí pro “město s teplou vodou” je bývalá ředitelka G. H. Pupp, dnes primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, která přichází s reálnými zkušenostmi z řízení skutečného podniku.