Co dál s Keramkou v Karlových Varech

Krajští zastupitelé měli možnost seznámit se s plány kraje ohledně budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Vedení kraje připravuje varianty, na základě kterých by chtělo řešit problém s havarijním stavem původní budovy Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. Studenti nyní využívají nevyhovující prostory, proto chce kraj co nejdříve provést předprojektovou přípravu a shodnout se na tom, zda škola zůstane ve stávající lokalitě, nebo se vybuduje jiný objekt na novém pozemku.

Původní budova takzvané „keramky“ je od března 2017 uzavřena, bortící se stropy drží železné podpěry a žáci školy i pedagogové a ostatní zaměstnanci mají k dispozici provizorní prostor v další budově, kterou škola obývá. Jak uvedla ředitelka školy Markéta Šlechtová, výuka probíhá částečně i ve sklepě. „Chceme situaci urychleně řešit, proto jsme pověřili odbor regionálního rozvoje krajského úřadu, aby připravil možné varianty, které se zaměří jak na umístění školy, tak na předprojektovou přípravu. Ještě než o výběru té nejvhodnější možnosti budou informováni krajští zastupitelé na svém jednání v červnu, pozvali jsme je na společné jednání, kde jsme jim prezentovali uvedené návrhy řešení,“ vysvětlil krajský radní Josef Janů.

Ve hře je přitom možnost úplného přemístění školy na pozemky v areálu krajských institucí, či její ponechání v původní lokalitě v karlovarské části Rybáře. Dále je třeba také rozhodnout o tom, zda kraj nechá vypracovat jednu architektonickou studii a případnou rekonstrukci či novostavbu následně provede po výběrovém řízení nový zhotovitel, nebo jeden subjekt zajistí studii i realizaci prací. Další cestou je rovněž vyhlášení architektonické soutěže.

Přítomní zastupitelé se především vyslovili k tomu, že preferují zachování stávající budovy s nutností její rekonstrukce a architektonickou soutěž. „Je třeba ovšem kromě ekonomického hlediska brát v potaz i to, že nám jde o čas. Žákům i zaměstnancům školy musíme co nejdříve vrátit odpovídající prostory k výuce, aby škola mohla fungovat bez omezení,“ dodal krajský radní Jaroslav Bradáč. O představených variantách bude ještě jednat Rada kraje i samotné zastupitelstvo.

zdroj : www.kr-karlovarsky.cz