V Alžbětinkách snad zvítězí rozum

Pro Alžbětiny lázně v Karlových Varech může být i jiná varianta než je koncesní dialog z dílny hnutí Karlovarské občanské alternativy, které neúprosně prosazovalo silou pouze názor  exprimátora Kulhánka.

Zachování tohoto provozu je pro současného předsedu představenstva a politika Ing.Václava Benedikta (ANO) prioritou, ale bohužel do nedávné minulosti tomu tak nebylo. I když byla plná média toho, jak někdo třeba říkal pravý opak. Realita byla poslední léta taková, že vše směřovalo ke koncesní smlouvě, asi proto se do budovy celé roky neinvestovalo.  Benedikt nechce dehonestovat minulé vedení, ale do tisku uvedl, že bohužel správný hospodář se k objektu měl chovat jinak. Nové vedení města má za to to, že Alžbětinky jsou precedentní a zásadní. Současná představa politiků je ve dvou možných cestách.

První cesta spočívá v tom, že provoz i budova by zůstaly městu. Tato cesta je podle Benedikta nejtěžší, ale zároveň ta nejsprávnější. V tomto případě by se město muselo chovat jako skutečný vlastník a do budovy investovat a hledat, kde by bylo dobré využít běžné dotační tituly, které jsou dnes k dispozici.

Druhá cesta spočívá v možnosti, kdyby se objevil investor za podmínky udržení komplexních veřejných lázeňských služeb. To je ovšem velmi komplikované, protože plán každého investora je, že chce především vydělat a nikoliv se starat o majetek někoho jiného.

“Když se projekt převalí na stranu výhod investora, město se více méně změní v pověstnou dojnou krávu, která zaplatí rekonstrukci.” uvedl do medií svého stranického šéfa Václav Benedikt z hnutí ANO 2011.

Po dvou čtyřletých vládách exprimátora Kulhánka, který je k údivu všech stále zastupitelem města. Kulhánek jako tehdejší správce městské pokladny skutečně do Alžbětiných lázní dlouhých osm let neinvestoval a krom koncesního dialogu, který vedli jemu blízké osoby nikdy nepřipustil jinou variantu řešení. Za celou dobu nebylo vyměněno jediné profukující okno, pouze se přispívalo na stále se postupně decimující provoz, který směřoval spíš k nepřátelskému převzetí budoucím investorem (provozovatelem) formou koncesního dialogu. Podle mnohých kritiků byla smlouva až nápadně pro město nevýhodná. Ale na koncesním dialogu naopak Kulhánek vůbec nešetřil a dialog spolykal milióny během několika let. Ve druhém volebním období, kde již nebyli odborníci z ODS, Kulhánkovo koaliční partneři chtěli zlevnit otop budovy a nechali instalovat potrubí s vřídelní vodou až do budovy, aby se zlevnili celkové náklady na vytápění energeticky náročné budovy.

V té samé době se spekulovalo i o tom, že by připojení na lázeňskou vodu chtěl také hotel Národní dům. kterému by se trasa významně zkrátila a zlevnily veškeré práce o více než polovinu.

Dokonce existovalo řešení koncertního sálu pro Karlovarský symfonický orchestr. Ten by mohl být umístěn v rozměrném dvoře, nad bazénem, který by se zastřešit například sklem. Návrh by ušetřil za topení a vytvořil koncertní sál. Ale bohužel, Kulhánkovi zaměřenému jen na to, jak se lázní zbavit jakýkoli jiný názor vůbec nevoněl a hned v zárodku jej shodil ze stolu.

Když se chce, všechno jde.

Úspěšně dokončená rekonstrukce zámku v Ostrově je jasnou odpovědí na to, že stačí chtít a vše se podaří. Tamní celé nádvoří dnešní radnice je pod skleněnou střechou a věřte, že je to nejen nádhera, ale především funkční prvek, který přidá i na originalitě celého objektu.

Bývalý náměstek Bc. Michal Riško, DiS. (dnes bez politické příslušnosti), který měl majetek města v gesci se k věci naší redakce vyjádřil.

“Bohužel v Karlových Varech veškeré nápady pan Kulhánek na samém počátku okamžitě likvidoval. I do médií dal všem návrhům stopku. Členové hnutí KOA měli v koalici obrovský vliv. Po dobu osmi let byla KOA doslova prorostlá celou strukturou samosprávy. Co se týka Alžbětinek, mluvilo se  jen o koncesi jako jediné správné a spásné možnosti. Dokonce i přes to, že se o dalších možnostech využití Alžbětiných lázní hovořilo na tiskových konferencích, bohužel nikdo z místních novinářů nic o dalších alternativách nenapsal. Jednostranné návrhy hnutí KOA na dokončení koncesního dialogu za promarněné milióny v zastupitelstvu města i přes veliký tlak neprošel. Kulhánek nedostal ani můj hlas. Od počátku jsem jasně říkal, že koncese je pro mě nepřijatelné řešení. Osobně si dovedu představit ve dvoře Alžbětinek po stavebních úpravách koncertní sál pro KSO, které sál nemá více než sto let a město jeho prostřednictvím každoročně platí nemalé částky za pronájmy. Lázeňství v Karlových Varech bylo již v minulosti celé zprivatizováno, proto lázeňské doby bez ubytovacích kapacit ztratily svůj význam, ale budovy mohou sloužit i jinak a nemusí se jich město zbavovat. V Karlových Varech chybí koncertní sál pro KSO, komunitní centrum nebo nový domov pro seniory” uvedl Michal Riško. 

V minulosti se z mnoha podobných koncesí v ČR vyklubalo po investování následné převzetí veřejného majetku za zlomek ceny. Asi by se dalo s úspěchem konstatovat, že původní ekonomický model, by se dal přirovnat ke skryté privatizaci s odkladem doby vkladu nového majitele do katastru nemovitostí.