Velká sláva v Rybářském kostele

Velká sláva se odehrála v kostele Povýšení svatého kříže v Karlových Varech –  Rybářích se po dlouhých 77 letech vrací zvony Josef, Kristus a Marie. Rybářská farnost díky veřejné sbírce a mimo jiné i příspěvku města z roku 2018 nechala vyrobit zvony nové.

Okolo 17 hodiny se poprvé rozezněly zvony po celých Rybářích.

Posvěcení zvonů “Josef, Kristus a Marie” přijel vykonat plzeňský biskup Tomáš Holub.

Tímto bylo završeno několikaleté úsilí farnosti a mnoha podporovatelů, kteří ve sbírce dosud přispěli.

Farářem kostela je P. Mgr. Romuald Štěpán Rob, který od počátku myšlenku návratu zvonů zpět do kostela inicioval a hned v úvodu svého projevu jej Biskup Tomáš Holub za jeho snahu pochválil. Po mši  společně s místními farníky posvěcení zvonů rybářští oslavili.

Sbírka trvala jen dva roky, skládali se na ni farníci z celé České republiky a vybrali v ní dva a půl milionu korun. Zvony odlévaly v Německu.

Rybářský kostel, který byl vysvěcen v roce 1906. Kostel přišel během první světové války o zvony poprvé, ty vrátily v roce 1926. 

U karlovarského kostela sv. Urbana vznikl nový volnočasový areál