Letiště pořebuje větší dráhu

Karlovy Vary – Karlovarské letiště soustavně vyhledává nové linky, které by s ním uzavřely spolupráci, a byly tak důležitým zdrojem příjmů.


Často ale  letiště naráží na své limity. Jeho dráha je široká jen pouhých 30 metrů a délka je jen 2150 metrů. Mnoho leteckých společností, má pro své stroje zakotveny podmínky pro přistávací dráhu takové, které karlovarské mezinárodní letiště nesplňuje. Především co se týká šířky dráhy, tak tento nedostatek diskvalifikuje letiště nejvíce. Z důvodu bezpečnosti mohou v Karlových Varech přistávat pouze některé letecké společnosti se stroji s kratším doletem, proto je pro letiště a Karlovarský kraj, který je jeho vlastníkem, prioritou rozšíření stávající dráhy. Omezení pro přistání větších strojů spočívá často i v tom, že letadla nemohou být plně využita a takový provoz není příliš efektivní.

Podle nového ředitele letiště Jiřího Pose jsou k dispozici hned tři varianty přestavby. První řeší rozšíření dráhy na 45 metrů, což by stálo 457 milionů. Druhá varianta řeší rozšíření a prodloužení dráhy na 600 metrů za  téměř 600 milionů. Třetí varianta řeší rozšíření a prodloužení o 360 metrů a je nejdelší a nejdražší. Celkem by vyšla 734 milionů bez DPH.

Podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka (hnutí ANO 2011) by pro bezpečný letecký provoz byla nejideálnější varianta s dráhou nejdelší, ale ta je také nejnákladnější. Tato varianta by už plně umožnila přílety a odlety obsazených  letadel z velkých vzdáleností a významně rozšířila vyjednávací prostor pro obchodování letiště. 

Krajští politici studii zařadili do programu Restart, kde by mohl kraj čerpat peníze. Dotace projektu je nezbytní, protože kraj by sám nikdy tak velkou investici z vlastních zdrojů nedosáhl.

V případě realizace rozšíření dráhy by mezinárodní letiště v Karlových Varech bylo uzavřeno až na dobu osmi měsíců.

S případným rozvojem letiště budou následně spojeny i další investice do neodpovídající dopravní infrastruktury a logistiky. Pozitivní dopad by rozšíření provozu mělo na lokální zaměstnanost a rozvoj služeb.