Trikolora vtrhla na politické kolbiště

Na české politické scéně vznikl nedávno nový subjekt, TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ. Samo o sobě by na takové věci nebylo zase až tolik zajímavého, protože stran a hnutí vzniká jako hub po dešti.

Ovšem TRIKOLÓRA vtrhla na politické kolbiště jako uragán a od samého začátku bourá jeden rekord za druhým. Například průzkum agentury Kantar jí přisoudil 3% preferencí, a to ještě ani oficiálně neexistovala. O Trikolóře píši všechna média a není snad den, kdybychom si o ní nebo o jejích lidech nemohli něco přečíst.

Hnutí založil Václav Klaus ml., kterého není nutno představovat. Další výraznou osobností Trikolóry je poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, a další přibývají, jako naposledy bývalý europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach.

Trikolóra má více než 24.000 sledujících na svém facebookovém profilu, přibližně 6.500 registrovaných příznivců a především pak přes 80 oblastních a krajských koordinátorů. To jsou velmi úctyhodná čísla, navíc, když vezmeme v potaz, že oficiálně vznikla teprve 25.6.2019. Má tak své zástupce a sympatizanty po celé České republice, včetně Karlovarského kraje.

Podle našich informací se v Karlovarském kraji hlásí již v prvopočátku k Trikolóře více než 200 sympatizantů, a to včetně známých osobností. Jako příklad uvedeme bývalého výborného fotbalistu a dnes fotbalového trenéra Josefa Němce, kterého můžete znát i z televizních obrazovek jako odborného spolukomentátora fotbalových zápasů.

Trikolóra otevřela kancelář v Karlových Varech na ulici Sokolovská 40. Ta je zatím k dispozici pro registrované sympatizanty, kteří se hlásí přes web volimtrikoloru.cz ,nebo pro všechny, kteří si domluví schůzku.

V Karlovarském regionu je krajským koordinátorem pan Aleš Chmelík. Oblastními pak paní Mgr. Květoslava Snížková (Karlovarsko), pan Jiří Ovesný (Sokolovsko) a pan Tomáš Marzy (Chebsko).

Naše redakce všechny oslovila s jedinou, za to zásadní otázkou.

Proč oni a Trikolóra?

Dobrý den, Trikolóra je zcela nový politický subjekt. Můžete se našim čtenářům trochu představit a sdělit, co vás vedlo k tomu, abyste se aktivně zapojili do politiky. 


Dobrý den,

v první řadě bych chtěl pozdravit všechny naše sympatizanty, podporovatele a vaše čtenáře.

Jmenuji se Aleš Chmelík,

jsem krajským koordinátorem Trikolóry pro Karlovarský kraj. Žiji a pracuji v Karlových Varech. Podnikám v obchodní činnosti a lidé mě především znají z doby, kdy jsem vydával tištěný magazín Karlovarky.

Politiku sleduji dlouhodobě, ale aktivně spíše tu komunální a krajskou. Trikolóra mě zaujala od samého počátku a nebudu zastírat, že především díky osobě pana Václava Klause ml. S jeho názory a pohledem na politiku a jak by měla fungovat, se plně ztotožňuji. To byl jeden z důvodů proč jsem se k Trikolóře přidal a v současné době jí ze své pozice krajského koordinátora pomáhám vytvořit silnou a kvalitní základnu v našem regionu. K tomuto bych rád podotkl, že všichni koordinátoři to děláme zcela zdarma, ve svém volném čase a mnohdy i po nocích. Náš motiv je zcela jednoznačný. Zde si dovolím použít slova pana Václava Klause ml. „Přišel čas vrátit republiku lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti…” Dnes stát zcela zapomněl na poctivé pracující lidi, ať už zaměstnance nebo živnostníky či střední a malé podnikatele. Jediné čeho se jim dostává jsou příkazy,  zákazy, sankce a stále rostoucí daně, tím tedy náklady na život. Stát by měl nechat peníze, které si vydělají lidem, oni je utratí účelněji.

Pokud souhlasíte, podpořte naše občanské hnutí.


Jmenuji se Květoslava Snížková,

krátce po dokončení vysoké školy jsem začala podnikat a více než dvacet let pracuji v oboru daně a účetnictví. Rozumím potřebám podnikatelů a ráda přispěji ke zlepšení podnikatelského prostředí u nás. Narodila jsem se v Karlových Varech, také zde dodnes pracuji. Mám báječnou rodinu a dvě děti. Ve volném čase ráda cestuji, jak do zahraničí, tak po naší zemi.

Pro hnutí Trikolora jsem se rozhodla pracovat, protože věřím, že bohatství lidí může vznikat především z práce a vnímám rodinu jako základ silné a sebevědomé společnosti. 


Jmenuji se Jiří Ovesný,

je mi 42 let a podnikám v oboru technologií pro sklady a logistiku. Se svou manželkou a dvěma dětmi žiji v Dolním Rychnově u Sokolova, kde jsem našel zázemí a domov na přelomu tisíciletí, kdy jsem přišel do Sokolova z východních Čech za prací.

V současné době podnikám nejen v České republice, ale i v zahraničí, což mi dává možnost srovnání nejen v kontextu Evropské unie. Nikdy v minulosti jsem nebyl politicky aktivní více, než průměrný český občan, nicméně to, co pozoruji na naší politické scéně v posledních letech, mě nenechává chladným a delší dobu cítím potřebu vystoupit z pasivní role pozorovatele. Vnitřně jsem vždy byl a zůstanu pravicového zaměření. Bohužel současné politické subjekty na této straně spektra mě, pravděpodobně stejně jako mnoho dalších lidí stejného ražení, už dávno neoslovuje. O to víc mě zaujal vznik hnutí Trikolora,  jehož ideje jsou mi natolik blízké, že jsem se rozhodl aktivně zapojit do jejich šíření a pomoci tak na svět změně, po které současná situace v naší zemi volá.


Jmenuji se Tomáš Marzy,

 je mi 35 let, jsem svobodný a pracuji v marketingu. Ve volném čase se rád věnuji cestování a sportu. Aktivně působím ve vedení několika sportovních klubů a nyní předsedám Komisi sportu při Radě města Mariánské Lázně. Hnutí Trikolóra podporuji z mnoha důvodů – prosazuje štíhlý stát, nízké daně, osobní odpovědnost, nebojí se problémy nazývat pravým jménem a je proti stále se zvětšujícím zásahům státu do našich životů a proti přehnané politické korektnosti.