Karlovarská navoněná bída

Mnozí karlovarští politici a místní lobisté si poklidné a bohaté Karlovy Vary vzali jako dojnou krávu pro své malicherné a okázalé podnikání, které bylo založeno na vysávání veřejných rozpočtů s zcizování veřejného majetku za hubičku během zlojedského období privatizací, často za hranou zákona, které se opakovaně prodlužovalo především za vlád ODS. K dokonalosti a veřejnému hnusu vše završila prezidentská amnestie pro zlojedské milionáře.

Každý, nejspíš kromě místních zlojedů dobře ví, že pokud chce “dojit krávu,” tak ji musí nejdříve dobře nakrmit. Místní zlojedi ale svou kravičku dojili tak, že v Karlových Varech již není co dojit. V nadsázce by se dalo říct, že místní zlojedi dojili tak, že vemeno kravičce utrhli a utekli sním, neznámo kam.  Město je po politických umělcích dokonale zatíženo hloupými mandatorními výdaji, které vyživují už jen místní kmotry. Karlovarský rozpočet už několik let přežívá s minimálními prostředky do investic na pokraji čarování s čísly. Rozdíly jsou oproti srovnatelným městům skutečně viditelné.

Zatím, co třicet let privatizačního rabování pravicových i levicových vlád vedlo k postupnému zadlužování, tak současní politici pod hlavičkou hnutí ANO, ODS si pro své utrácení veřejných peněz našli zkratku, která vede do hlubokého zadlužení.

Když není co “dojit” z veřejných rozpočtů, chtějí současní “političtí geniové” zadlužit občany města na dlouhá léta, daleko za hranice jejich mandátu, který dostali od stále více znechucených občanů. A nahrává jim v tom i několika týdenní chaoz a pár měsíců vypnuté ekonomiky při rýmové pandemii s přívlastkem Covid19. 

Dluhy, které převyšují aktuální potřeby města mají dosáhnout až 700 miliónů, právě ty mají splácet dlouhá léta, ale až následující městské vlády v chudobě a bídě. Všechno pro budoucí generace připravuje populistická propaganda současné karlovarské radnice, která si hodlá půjčku jen v klidu utratit, protože součástí geniálního politického plánu je odklad splátek na tři roky. Takže splácet budou ti další politici, kteří přijdou až po dalších volbách. 

Jestli pak “ANOPOLITICI” mají zadlužené svoje firmy a domácnosti tak,  jak to chtějí udělat všem občanům Karlových Varů?

Jsou to vůbec Karlovaráci?

Primátorka města neodpověděla ani na otázky, které jí naše redakce poslala. To je panečku arogance paní moci.

  1. Žije radní Žáková (ANO) v Karlových Varech, nebo je její adresa je v KV pouze úřední? 

  2. Žije náměstek Trtek (ANO) v Karlových Varech, nebo je jeho adresa v KV pouze úřední? 

  3. Vy paní primátorko (ANO), žijete v rodinném domu v Otovicích a Vaše adresa v Karlových Varech je pouze úřední? 

     

Tři nezodpovězené otázky mají své odpovědi, které se do krámu místním “Anopolitikům” vůbec nehodí.

  1. Žije v obci Nejdek, kde neúspěšně kandidovala za hnutí ANO v roce 2014

  2. Žije v obci Jenišov, kde neúspěšně kandidoval za hnutí ANO v roce 2014 

  3. Žije v obci Otovice

Je jasné, že vykutálení politici, kteří v Karlových Varech nežijí si přišli na radnici spíš  jen vydělat, než sloužit občanům města, protože po práci si odjedou do svých obcí, kde si v poklidu žijí a Karlovy Vary jsou po pracovní době uzavřenou kapitolou.

To, že z devíti radních v Karlových Varech hned tři žijí v jiné obci, je pouze nemorální výsledek toho, jak upravují České zákony volby v obcích umožňující, aby politik ve městě, kde kandiduje měl v den voleb pouze úřední trvalé bydliště, třeba jen účelově u známého, kde se nikdy nezdržoval.

Dříve museli kandidáti v obci nějakou dobu skutečně bydlet a žít, a tak by se nestalo, že dva ze tří politiků hnutí ANO, kteří v rodných obcích, kde kandidovali v roce 2014 a neuspěli u lidí, kteří je dobře znali, tak si jen změnili úřední adresu a politiku si dojíždí dělat do Karlových Varů a pak se vrací domů do obcí, kde skutečně bydlí a spokojeně si žijí mimo město, kde jen vykonávají ten karlovarský mandát s odpovídajícím honorářem.

Politický hnus v Karlových Varech vyšperkovali politici z hnutí ANO, kteří překročili morální zvyklosti. Obešli pravidla stejně jako mnoho dalších zvyklostí na hraně zákonnosti s amorálním přístupem jim vlastní, který posouvá hranice možného až k asociálním projevům arogance moci, kterou jim občané na čtyři roky při slepé volbě hnutí ANO dali více než jednou třetinou svých hlasů.

Vítězní politici z hnutí ANO, kteří se dnes chovají, jakoby Karlovy Vary byly jejich válečná kořist, dostali v průměru jen 3 140 hlasů na kandidáta při volební účasti 37,6 %, což je o něco více něž pouhá třetina voličů.

To, že na volby už kašle 62% občanů Karlových Varů jen dokazuje zhnusenost všech z toho, co zde “političtí dovedové” předvádí a kolik za nimi ve skutečnosti stojí lidí. Sebereflexe z volebního úspěchu nahradilo arogantní sebevědomí novodobých politických dobyvatelů, bez výčitek a svědomí.

Stěhování občanů z města, kde se kašíruje jen navoněná bída pokračuje dál…

Občané na periferiích a sídlištích, jsou spíš lidé druhé kategorie.  Současní angažování politici slouží více hotelovému lobby a podnikatelům, kteří krouží jako supi nad torzem vyrabovaného města a hledají, kde by ještě mohli na hraně zákona a nemorálního hnusu výhodně paběrkovat.

autor: Michal Riško