25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovarské listy

REKLAMA

Podle ekonomů jsou tuzemské nízké platy z části způsobené i tím, že si zahraniční „matky“ z českých podniků vytahují zisky a podniky u nás jsou jen poloprázdnými schránkami bez kapitálu, který si jejich majitelé kumulují sice v EU, ale daleko za českými hranicemi. Tento kapitál tam pochopitelně konzumují nebo investičně rozvíjí nové a progresivní metody.

Masivní odlivy zisků jsou významným symptomem našeho nerovnoprávného postavení ve společné zóně volného obchodu a trhu. Novodobý kapitalismus tak díky svým investicím vytváří ze svých nových parterů „Kolonie.“  I to je jeden z mnoha důvodů proč v Čechách nemohou mít lidé důstojné mzdy. Montovny jsou jedním z dalších důvodů, které přispívají vzhledem ke svému dílčímu úkolu v řetězci výroby k tomu, že marže jsou mnohem nižší, než kdyby se zde vyráběly konečné výrobky.

Zisky z velkých firem se konzumují mimo regiony, kde byly fakticky vytvořeny a tak se do ekonomiky mnoho finančních prostředků nevrací a když, tak ve formě půjček nebo úvěrů v začarovaném kruhu.

Jednoduše, zatím co Češi pracují za 62 procent průměrné evropské mzdy, hodnota toho, co vyrobí, je na úrovni okolo 87 procent průměru unie.

Rozdíl tak činí 25 procentních bodů a mimo specifické situace Lucemburska a Irska je to asi  nejvyšší nepoměr v Evropě.

„To skutečně indikuje, že v Česku bereme o něco nižší mzdy, než odpovídá výkonu naší ekonomiky,“ uvedl Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Doby, kdy naše země byla exportérem komplexních řešení a technologických celků, kde marže byly výživou naší ekonomiky hodnotí dnes už jen pamětníci, ale existují i výjimky, však naprosto minoritní k tomu, aby výrazně a pozitivně ovlivnili celou naší ekonomiku, především z pohledu tvorby proinvestičního kapitálu tvořícího ekonomickou budoucnost, dříve se tomu říkalo plánování.

 

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.