D6 se bude pomalu dále rozšiřovat o nové úseky

REKLAMA

Dostavba  D6 bude pomalu pokračovat  obchvatem  Řevničova a Lubence,  následně také úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem.  O necelých 15 kilometrů se rozšíří D6 v nejbližší době.

Jediným dokončeným úsekem na D6 v směru od Karlových Varů na Prahu je pouze obchvat Bošova měřící čtyři kilometry, který byl otevřen se šestiletým zpožděním teprve v roce 2015. Právě na ten bude navazovat obchvat Lubence. Další úseky si ale na dostavbu ještě počkají.

Na ostatních neprioritních úsecích se zpracovává nová dokumentace EIA. Tím, že se nedostaly do priorit a nemají vládní výjimku a platí pro ně stará EIA z roku 1992.

ŘSD aktuálně počítá, že výstavba neprioritních úseků bude probíhat v letech 2025 až 2030. Ještě ale nemá dokumentaci EIA, nemá výkupy, ani stavební povolení, tak se zatím jedná o velmi hrubý odhad, který časem bude ŘSD upřesňovat.

Nejen na úsecích D6 se připravuje zimní údržba pravidelně každý rok. Další návaznost spočívá v udržování komunikací 2. 3. tříd v jednotlivých krajích, které se svými organizacemi starají o sjízdnost komunikací  v letních i zimních měsících. Ale ne každý kraj se stará o všechny komunikace i když má svou vlastní společnost, kterou si zřídil na údržbu vlastní silniční infrastruktury. V Karlovarském kraji bude poprvé v historii místo cestářů po dobu dalších osmi let zajišťovat zimní údržbu sdružení soukromých firem, které vyhrálo po důklaně připravené soutěži transparentní výběrové řízení.