Do budoucna se změní i okolí horního nádraží

REKLAMA

Teprve po dokončení výstavby lávky bude město dál investovat do přilehlých prostor horního nádraží.

Před nádražím bude po dokončení všech prací zahájena úprava přilehlého okolí za přibližně 25 milionů. Na zastávkách se začne pracovat hned po dokončení  všech prací na nádraží. Místní komunikace pod nádražní halou se významně zúží a bude obohacena zelení a odpočinkovými místy.

Druhá etapa  rekonstrukce  horního nádraží  je už v plném proudu, podle plánu by mohla skončit počátkem roku 2019. Budova nádraží i přes to, že stojí se zatím nedá cestujícími plně využívat. To se stává předmětem kritiky mnoha občanů, kteří poukazují na dočasně zhoršené podmínky pro cestující.

Už nyní ve velkém lidé volají  po urychlené dostavbě. Aby mohlo být vše funkční musí nejdříve stavbu dokončit České dráhy, které jsou investorem, město Karlovy Vary bude následně navazovat na úpravy okolního veřejného prostoru a přilehlých komunikací a chodníků.