22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Jaký bude osud Císařských lázní v Karlových Varech

KRL archiv

REKLAMA

Nejpozději koncem roku 1891 přišel karlovarský městský radní a významný balneolog, dr. Karel Becher s myšlenkou vybudování důstojného lázeňské zařízení v hospodářsky rychle se rozvíjejícím městě rakousko-uherské monarchie. Pro účel výstavby lázní byl zakoupen nefunkční pivovar s pozemkem na břehu říčky Teplé. Stavební plány byly navrženy rakouským ateliérem Fellner a Helmer, původní schválená částka na výstavbu neměla překročit částku 500 000 zlatých, celkové náklady při dokončení stavby z důvodu nutnosti řešení nových technických obtíží však činily 985 304,47 zlatých.Roku 1893 byl stržen pivovar a v roce 1895 v neobarokním slohu. Na stavbě a výzdobě budovy se podílelo množství firem místních i zahraničních.Stavba byla předána k užívání 5. května 1895, ačkoli nebyly zcela dokončeny některé menší úpravy interiéru, zejména dekorace.

  • Zajímáte se o budoucnost Císařských lázní v Karlových Varech?
  • Chcete vědět kolik má město a kraj ve svém rozpočtu na jejich opravu? 
  • Napadá vás, jakým způsobem by se daly využít prostory tohoto historického skvostu?
  • Jak se kraj jako vlastník o lázně stará?
  • Kdy bude zahájena oprava?

Zúčastněte se veřejné diskuse o nové podobě národní kulturní památky a přispějte svým podnětem.

Akce se uskuteční v pondělí 29. května od 17 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84.

Diskuse budou přítomni zástupci Karlovarského kraje, města Karlovy Vary i hlavní architekt projektu obnovy Císařských lázní.

Nad hlavním vstupem se nachází znak Karlových Varů. V okolí jsou to pak jména nejvýznačnějších karlovarských lékařů. Interiér hlavní budovy tvoří v patře Zanderův sál, kde se nacházelo cvičební nářadí pro gymnastiku. Dnes je zde výstava věnovaná samotným lázním a význačným osobám, které navštívily Karlovy Vary. Nacházejí se zde nástěnné malby a bohatě vyřezávané obložení. Na malbách jsou vyobrazeny postavy významných návštěvníků města od doby renesance do roku 1791. Je zde portrét královny Marie Terezie, Johanna Wolfganga von Goethe, či Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic ad. V přízemí se nacházela císařská lázeň, která byla určena pro císaře Františka Josefa I. Ve vnějším traktu je zastřešený dvorek. Okolo něj byly jednotlivé lázeňské prostory.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.