22. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovarský kraj se vylidňuje nejrychleji v Česku

REKLAMA

Podle posledních let srovnání vnitřní migrace statistici určili, že nejvíce lidí se v přepočtu na tisíc obyvatel se odstěhuje právě z Karlovarského kraje. Od roku 2005 oblast přišla o více než 18 tisíc obyvatel.

Z Karlovarského kraje se v období posledních 13 let  odstěhovalo více než 50 tisíc obyvatel, ve stejném období se jich z ostatních krajů republiky přistěhovalo okolo 22 tisíc. To představuje úbytek obyvatel stěhováním cca 18 tisíc.

Podle některých politiků je největším problémem to, že odcházejí mladí lidé po dokončení středních škol a po studiích už se do nejchudšího kraje v zemi nevracejí.

Jiní politici vykřikují, že je proto potřeba zřídit vysokou školu, ale při podrobnějším pohledu na celou věc se rychle zjistí, že politici chtějí především nakrmit neukojitelné stavební lobby, protože hlavní součástí je postavit další budovy za stovky miliónů korun i přes to, že v kraji je mnoho školských budov, které zejí prázdnotou a postupně chátrají.

Zoufalá snaha o zdůvodnění politiků je zapojení se do programu Restart, který spustila rozpadající se ČSSD  a jehož cílem je zlepšit ekonomiku kraje a významně zvýšit životní úroveň lidí, kteří zde žijí. A to je právě kámen úrazu, protože primárním cílem je přilákat lidi, kteří zde nežijí a nikoliv se dokolečka topit ve vleku tragických událostí, které se v Karlovarském kraji kupí jako v přehřátém papiňáku.

Investice do zakládání nových městských a krajských firem, které by zaměstnávaly spokojené lidi v místě bydliště, vytváření služeb, zábavných parků a odpočinkových aktivit jsou věci, za kterými musí občan Karlovarského kraj odcestovat jinam. A na víc generují peníze pro roztoužené politiky, kteří je po miliónech rychle utrácejí bez návratnosti.

Když se lidé zastaví na kus řeči a často mluví o svých dětech, Téměř vždy přijde na téma děti, které se nadobro z Karlovarského kraje odstěhovaly s tím, že vrátit se do místa plného „nenávisti, žebroty a politického klientelismu“ už nikdy nechtějí.

Karlovarský kraj jako jediný v zemi doposud nemá po volbách funkční krajskou vládu, možná se to změní tento čtvrtek, kdy politici zasedají po dvakrát přerušeném krajském zastupitelstvu, kde nebyli schopní se domluvit ani na tom, jak si rozdělí politickou moc od nejchudších voličů v zemi.


[huge_it_video_player id=“54″]

zdroj:YouTube

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.