Kdo opravu rozkulhaných Císařských lázní opět zdržuje

REKLAMA

Jak v minulosti vše začalo 

Císařské lázně byly vždy vlastněny městem Karlovy Vary. V roce 1958 byly lázně vyhlášeny chráněným objektem. Za národní kulturní památku jako součást historického centra karlovarské metropole byly tyto lázně prohlášeny následně v roce 2010. V rámci tzv. Lázeňského trojúhelníku se Císařské lázně rovněž dostávají na oznamovací /indikativní/ seznam lokalit nejskvostnějších památek ČR světového dědictví UNESCO. Od roku 2008 Karlovarský kraj památku vlastní. Prostřednictvím Sdružení Císařské lázně K. Vary, a.s. je členem nejen Karlovarský kraj, ale také Statutární město Karlovy Vary, které historicky pozbývají vlastnictví ve prospěch Karlovarského kraje.

Smlouvu o prodeji Císařských lázní potvrdil 16.6.2015 politik Kulhánek

Tato smlouva je do dnes příčinou nekonečných jednání s nejistými výsledky, už jen protože kraj opakovaně nesplnil své závazky 

Peripetie a celý průběh je k neuvěření 

Od roku 2008 tedy celkem 10let, kdy bylo založeno Sdružení Císařských lázní, a.s. jeho valná hromada a další sousedící orgány jako např. AaPP aj., co vlastně všichni tu celou dobu dělaly? To se už tehdy nepočítalo s výstavbou koncertního sálu? To pan primátor všem svým klanům po celou tu dobu mlžil a lhal? Za co potom všichni zúčastnění pobírali po celou tu dobu odměny z městské pokladny?

Z 6. jednání Komise architektury a památkové péče MMKV (AaPP) konaného ke dni 9. června 2011 na Magistrátu města jasně pod bodem 7) vyplynulo, že projekt Revitalizace Císařských lázní byl již předmětem jednání dne 5. 5. 2011. Následně členové komise taktéž absolvovali dne 2. 6. 2011 prohlídku objektu. Jak vyplynulo na shora uvedeném jednání, v diskusi k projektu opravy lázní byla dominantní problematikou otázka celkových nákladů na rekonstrukci objektu. Předložená rozpočtová rekapitulace se vyšplhala na částku více něž 800 000 000,00 Kč. bez DPH. Tehdy AaPP konstatovala, že rozpočtové údaje neodpovídají obsahu projektu. Komise ve svém zápise rovněž považovala rozpočet za výrazně předimenzovaný, obsahující v neúměrné míře neodůvodněné rezervy (tzv. „vatu“).

Po pětileté odmlce dne 14. 12. 2016 v deníku IDNES.cz vyšel článek s výstižným nadpisem:..“Velká rekonstrukce Císařských lázní se opět odsouvá, začít má na jaře..“ Z výše uvedeného vyznělo, že radnice chtěla „nově“ až do roku 2022 prodloužit kraji smlouvu, ve které se kraj zaváže proinvestovat 99% kupní ceny památky. Designovaný primátor Petr Kulhánek v článku zase dokolečka dokola, jako ten prastarý kolovrátek téměř až do bezvědomí obhajuje:…“Smlouvu jsme prodloužili z čistě pragmatického důvodu. Došlo k úpravě projektové dokumentace a k celkovému prodloužení celé procedury úpravy, vysoutěžení dodavatele a termínu opravy. Aktuálně by měl být tendr dokončený v lednu, aby rekonstrukce mohla na jaře /2017/ začít. Z tohoto důvodu byla nutná úprava smluvní dokumentace mezi městem a krajem“… 

Ale nic o sálu pro Karlovarský symfonický orchestr.

Inu tlachání pro voliče a slibování je doménou moderní politiky. Sliby a znovu sliby. 

Pokračování do cíle k rekonstrukci

Následně po další dvouleté odmlce vychází na internetu v Karlovarské deníku.cz dne 30. 8. 2018 článek tentokrát pod synonymem:….“Opravu Císařských lázní město podmiňuje koncertním sálem“.. Jaké populistické řešení cca měsíc před komunálními volbami zvolil „lišácky/mazaně“ primátor Kulhánek pro svoji voličskou základnu, a ještě také pro doposud nerozhodnuté voliče z pera jeho mediálních kamarádů, tiskových mluvčích Kopála a Kyselé, kteří pro Kulhánka pracují na jeho PR za městské.

Inu tlachání pro voliče a slibování je doménou moderní politiky. Sliby a znovu sliby. 

Aktuálně se snad už blíží krajské řešení

Na oficiálních stránkách Karlovarského kraje pod rubrikou Projekty Karlovarského kraje se mimo jiné nyní uvádí…“V současné době je projekt ve fázi přípravy. Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 2023 – 2025. Celkové plánované výdaje projektu: 550 000 000,00 Kč.“…… (Zde už není rozkulhaná vata)

Slova, které spějí k rekonstrukci

Bohužel začátek Revitalizace/Opravy Císařských lázní je díky mediálním intrikám současného primátora města stále zdržován. Přitom město si mohlo díky neplnění smlouvy vzít objekt několikrát zpět do svého majetku, ale toho politik Kulhánek nikdy nevyužil, ačkoliv už dávno konat ve prospěch města měl.

Chátrání další rozkulhané památky, která dnes jako jedna z mála budov nese znak města Karlovy Vary bude opravovat jako svůj majetek Karlovarský kraj.

Karlovarští patrioti musí skřípat zuby.

 

 

[carousel_slide id=’9109′]