Klsák a Kulhánek jsou odpovědní za stav na ZŠ Komenského

REKLAMA

Na řešení už příliš času nezbývá, vyjadřují se zastupitelé Kotek a Kozáková (ALTERNATIVA), primárně díky Klsákovo (KOA) nezodpovědnosti, neschopnosti a nekompetentnosti.

Primátor Kulhánek (KOA) se do celé věci také aktivně vložil, zasáhl do Klsákovi kompetence a dal si po několika tichých schůzkách s ředitelkou i schůzku z pedagogy, která ale celou situaci naopak přivedla ke gradaci, až do vyvrcholení zakončené stávkou na konci školního roku.

Zřizovatelem školy je město, kompetentní je tedy rada města, ale především primátor Kulhánek a náměstek Klsák jehož jedinou gescí je sport, kultura a školství. Ti jsou odpovědní za trvající a dlouhodobý stav ve škole. Nespočet konkrétních stížností na situaci ve škole oba potichu řešili nedůslednými kontrolami s nijakými závěry. Ve finále se dopustili bleskové likvidace zástupkyně ředitelky pod záminkou laciných argumentů.

Oba politici z hnutí KOA by měli vyvodit za svůj  přístup i politickou odpovědnostKlsák se místo řešení problému intenzivně spíš věnoval exhibování v převleku za Karla IV., nebo leč čemu, co souviselo s oslavami a zábavou pod zástěrkou výročí 700 let od narození Karla IV. a dalšími přednostně zábavnými aktivitami. Krom školy byl Klsák vidět doslova všude, kde se co šustlo.

Paradoxem je i to, že se Klsák s oblibou vyjadřuje i k věcem, které ani zdaleka nespadají do jeho kompetence. ,, Asi by si nejdříve měl zamést před vlastním prahem.”

Zastupitelé Kotek a Kozáková kritikou na netransparentní a zákulisní způsob řešení problémů na škole nešetří, dokonce Kotek dal na zastupitelstvu návrh na odvolání Klsáka, ale ten zastupiteli schválen nebyl.  

Oba odborníci z hnutí KOA přitom nejsou ve funkcích žádnými nováčky, jejich postoje jsou pro mnohé nečitelné, spekuluje se o tom, proč s ředitelkou nezatočili, když zástupkyni měli odvolanou a vyřízenou hned. 

Nekonečné výmluvy a sliby obou radních z hnutí KOA  jsou jen další černou kaňkou na jejich důvěryhodnosti a postojích, které se zdají spíš iluzorní, než reálným a pragmatickým postojem se správným a rychlím řešením, které od nich veřejnost očekává.

Z Klsákovo vyjádření :

  • Nikdo nepopírá skutečnost, že situace na ZŠ Komenského je napjatá…
  • Je třeba zejména upozornit, že za vše, co se na škole děje, je zodpovědná paní ředitelka…
  • Musíme vycházet přitom z holých faktů…
  • Stížnosti a dopisy na vedení školy, pokud jsou určeny i nám, průběžně řešíme…
  • Jestli pan Kotek odpovědi považuje za absurdní, je to jeho výklad…
  • Snažíme se situaci na škole uklidnit…

číst více …