13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

REKLAMA

Na Horním nádraží měly turistky sraz 9.40.hodin.  Odjezd vlaku byl v 10.00.hodin, směr Nejdek. Sešlo se jich devět z toho jeden junior vnuk jedné turistky. Další čtyři ženy nastoupily na zastávkách, tak že jich bylo celkem třináct. Při jízdě začalo pršet. Myslely, že to protáhnou do Potůček, ale naštěstí jim průvodčí řekl, že to přestane je to jen malá přeháňka. Měl pravdu, v Tisové  přestalo pršet. Turistky vyrazily směr Rajmanová vyhlídka.

Rajmanova deska byla obnovena v roce 2002. František Rajman miloval Nejdek a Nejdek jeho. Po druhé světové válce zastával úřad předsedy správní komise a ředitele škol. V roce 1946 spáchal sebevraždu. Dodnes se neví proč.

Dále turistky pokračovaly Křížovou cestou, která byla postavena v letech 1851 – 1852 Nadací Křížové cesty v Nejdku. Celá staletí byl Křížový vrch pustý a pásly se pouze ovce. Cesty byly chráněny proti přívalovým dešťům podélnými příkopy. Podnět Křížové cesty dala Anna Häcklová vdova po bohatém měšťákovi, který svůj celý majetek věnoval na zřízení tohoto díla.

Cestou jsou vyzděny propustky, které slouží do dnes. Křížovou cestou slouží čtrnáct zastavení v podobě kamenných kapliček. Nádherná zastavení jsou napsaná v češtině a německém jazyce. Zastavení I Ježíš souzen Pilátem, II Ježíš přijímá kříž, III Ježíš padá pod křížem, IV Ježíš potkává svou matku, V Šimon pomáhá nést kříž, VI Veronika podává roušku, VII Ježíš po druhé padá, VIII Ženy pláčou nad Ježíšem, IX Ježíš padá po třetí, X Ježíš zbaven šatu, XI Ježíše přibíjejí na kříž, XII Ježíš na kříži umírá, XIII Ježíšovo tělo sňato z kříže, XIV Ježíšovo tělo položeno do hrobu.

Po nádherné prohlídce cestou do Nejdku kam si dámy zašly do restaurace na tradiční kafe a zákusek před odjezdem. Po krásném zážitku následoval návrat zpět do Karlových Varů.


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.