25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Krizový manažer z hnutí ANO v osobním úpadku

zdroj_KVListy

REKLAMA
zdroj:mmkv.cz

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka nebo notáře se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží více věřitelům, není schopen dluhy splácet a z pravidelného příjmu může uhradit během pěti let alespoň třicet procent dluhů.

Na dubnovém zastupitelstvu se jednalo o tom, že na červnovém jednání bude jasno jak bude město dále nakládat s Alžbětinými lázněmi.  Ale v červnu zazněla lakonická odpověď s tím, že se zatím neví a podle slov koalice se bude tato věc řešit prý až září. Odsouvání řešení a další strategie firmy se opozičním zastupitelům k jedné z prioritních otázek města se moc nelíbí. Jak zachovat poslední fungující veřejné lázně v Karlových Varech by možná mohla koalice přistupovat s vyšší preferencí. To veřejně kritizují občané i současní opoziční zastupitelé, i ti s máslem na hlavě z dob přípravy koncesního řízení, které neprošlo ani přes bývalou koalici.
Přitom Alžbětiny lázně mají od konce minulého roku nového předsedu představenstva, kterého si současná koalice dosadila na přímo, podle politického klíče.

Na mimořádné Radě města o prázdninách se odehrála valná hromada Alžbětiných lázní, která jmenovala krizovým manažerem dosavadního předsedu představenstva, a to člověka v osobním úpadku a zvýšila mu odměnu o 35 tisíc korun / měsíčně. Podle informací z řad opozičních zastupitelů nově jmenovaný krizový manažer informoval o svém letitém úpadku valnou hromadu, ale údajně teprve až nyní. Podle zákona měl vše udělat bez zbytečného odkladu už před svým jmenováním v listopadu 2018. A protože je zároveň zvoleným politikem za hnutí, které má transparentnost jako jednu ze svých propagací, tak měla být tato informace zveřejněna pro občany a voliče možná i mnohem dříve.

„Do tíživé a nepříjemné situace se samozřejmě může dostat každý, je však otázkou, zda osoba, která z nějakého důvodu nezvládla řídit své osobní finance, je tím pravým zachráncem lázní, kulturní památky v havarijním stavu. Zda je vhodným krizovým manažerem společnosti se základním kapitálem 134,5 mil. Kč, ročním rozpočtem 30 mil. Kč a současnou roční ztrátou kolem 5 mil. korun,“ naspal na blogu hnutí KOA opoziční zastupitel Kulhánek. 

O to více je celá kauza pikantnější, protože krizovým manažerem společnosti se dne 20.11.2018 podle veřejného usnesení rady města Karlovy Vary v působnosti jediného akcionáře stal Ing. Václav Benedikt z hnutí ANO 2011, který byl se svým osobním úpadkem dosazen na  post člena představenstva a později se stal i předsedou společnosti Alžbětiny lázně, a.s. S tím, že v zápisu jediného akcionáře (občané města Karlovy Vary) není zmíněn osobní úpadek nově zvoleného politika do statutárního orgánu.

Bohužel, ale v zápisu při jmenování do funkce předsedy představenstva jsme ve veřejném zápisu prokazatelnou informaci o tom, že by zastupitel Benedikt splnil řádně svou zákonnou povinnost nikde nenalezli.

Vše nejspíš navrhli politici z  hnutí ANO 2011, kteří občanům soustavně slibují, že bude líp a jak na všechno berou zkušené odborníky.  Přitom současná roční ztráta v Alžbětiných lázních je okolo 5 mil. korun ztráty a řídit firmu má člověk v osobním úpadku.

Na druhou stranu osobní úpadek, nemusí být vždy o tom, že takový člověk nemůže být skvělým manažerem a odborníkem s letitou praxí a vynikajícími referencemi z oboru, v tomto případě se jedná o  lázeňství a cestovní ruch a fyzioterapii.

Zastupiteli města, předsedovi představenstva a nově jmenovanému krizovému manažerovi v jedné osobě Václavu Benediktovi naše redakce položila několik otázek, na které podle jeho slov po dohodě se svým právním zástupcem NEODPOVĚDĚL.

 • Od kdy jste v osobním bankrotu?
 • V době, kdy jste byl jmenován do funkce předsedy představenstva Alžbětiných lázní jste byl osobním bankrotu ?
 • Jste si vědom, že jste úmyslně zamlčel povinnost, kterou vám ukládá zákon ?
 • Jaké máte profesní předpoklady pro pozici krizového manažera a jakou máte referenci z praxe ?
 • Nemyslíte si, že jste svým jednáním porušil slib zastupitele ?
 • Jakou osobní odpovědnost chcete z celé kauzy vyvodit ?
 • Mají celou věc občané chápat tak, že jste si skrze politiku přišel zaplatit své osobní dluhy ?

Následně byl pan zastupitel  a krizový manažer telefonicky dotazován, že má právo se vyjádřit k tomu, co uvedl opoziční zastupitel Petr Kulhánek. „Po poradě se svým právníkem nebudu na otázky odpovídat, nemám čas, přišel do lázní pracovat a o své situaci jsem informoval už v roce 2013,“ krátce uvedl zastupitel Benedikt.

Předsedkyně zastupitelského klubu ANO 2011 a radní Hana Žáková (Nejdecká rodačka z hnutí ANO) byla požádána o vyjádření k celé kauze, ale ani ta se také k personálním trablům svého spolustraníka nevyjádřila.

Výpis ze zápisu rady města ze dne 18.6 2019

Jediný akcionář obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s., se sídlem: Smetanovy sady čp. 1145, číslo orientační 1, Karlovy Vary, IČ: 26 34 24 21, rozhodl o vypořádání účetní ztráty za rok 2018 ve výši 10.246.960,68 Kč tak, že ztráta v částce 10.246.960,68 Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.

Na této radě města Karlovy Vary měl podle opozičního zastupitele Kulhánka, dostat zastupitel Benedikt  přidáno za práci, kterou pro občany města již dělá o 35. tisíc měsíčně více. Podle veřejných informací takovou odměnu žádný politik za posledních dvacet let v Alžbětiných lázních nikdy nepobíral, až politik z hnutí, které hlásá, že bude líp.

Ze všeho vyplývá, že radní původně rozhodovali nejspíš o částce vyšší. Proto svědčí informace z Magistrátu města, které dokladují to, že původní částku politici při schvalování snížili z 35 na 25 tisíc měsíčně, k tomu ještě náleží dalších pět tisíc, které valná hromada politikovi odsouhlasila již v listopadu loňského roku.

Výpis ze zápisu rady města ze dne 11.7 2019

Jediný akcionář obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s., se sídlem: Smetanovy sady čp. 1145, číslo orientační 1, Karlovy Vary, IČ: 26 34 24 21,

 • vzal na vědomí oznámení člena (s funkcí předsedy) představenstva Ing. Václava Benedikta o tom, že splňuje podmínky ustanovení § 153 NOZ, když v současné době je v této věci vedeno řízení dle zákona  č. 182/2006 Krajským soudem v Plzni řízení pod sp. zn. KSPL 52 INS 13105/2013 a jediný akcionář souhlasí s tím,  aby funkci člena představenstva společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. vykonával i za této situace (Osobní bankrot). 
 • schválil uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s., se sídlem Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 26 342 42 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968, jako společností na straně jedné a Ing. Václavem Benediktem, ******, jako členem představenstva       na straně druhé, kdy předmětem dodatku je pověření člena představenstva (s funkcí předsedy představenstva) výkonem funkce krizového manažera a stanovení odměny za výkon této funkce v částce 25.000,- Kč měsíčně nad rámec dosavadní odměny předsedy představenstva v částce 5.000,- Kč měsíčně, to vše v předloženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu z rozhodování jediného akcionáře.
 • vzal na vědomí oznámení člena (s funkcí předsedy) představenstva Ing. Václava Benedikta o tom, že splňuje podmínky ustanovení § 153 NOZ, když v současné době je v této věci vedeno řízení dle zákona                č. 182/2006 Krajským soudem v Plzni řízení pod sp. zn. KSPL 52 INS 13105/2013 a jediný akcionář souhlasí s tím, aby funkci člena představenstva společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. vykonával i za této situace.
 • schválil uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s., se sídlem Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 26 34 24 21, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968, jako společností na straně jedné a Ing. Václavem Benediktem, ******, jako členem představenstva na straně druhé, kdy předmětem dodatku je pověření člena představenstva (s funkcí předsedy představenstva) výkonem funkce krizového manažera a stanovení odměny za výkon této funkce v částce 25.000,- Kč měsíčně nad rámec dosavadní odměny předsedy představenstva v částce 5.000,- Kč měsíčně, to vše v předloženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu z rozhodování jediného akcionáře.

Teprve po půl roce je v zápisu jediného akcionáře uveden osobní úpadek politika z hnutí ANO, který nebyl do té doby veřejně znám.


§ 153 NOZ

(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.

(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.

(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo člena voleného orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat.


KOLIK POLITIKŮ V OSOBNÍM ÚPADKU ŘÍDÍ VEŘEJNOU FIRMU JAKO STÁT  ?


politická satira

 

 

 

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.