22. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Město Karlovy Vary vyhlásilo termíny na dotace pro rok 2020

REKLAMA

Na sociální péči, kulturu, sport, ale i do dalších oblastí budou také v příštím roce směřovat dotace z rozpočtu města. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2020 je nutné podávat už nyní. Nejzazším termínem je 31. říjen 2019.

Žádosti zasílejte do 31. 10. 2019 na příslušné odbory, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. V tomto případě je nutný elektronický podpis nebo následné písemné doručení žádosti do 10 pracovních dnů od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení na webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jednotlivých odborů magistrátu.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, další potřebné informace a formuláře žádostí najdete zde: https://mmkv.cz/cs/dotace

zdroj:mmkv.cz


Žába na prameni…

Asi nejkontraverznější dotací, kterou město poskytuje je korunový roční nájem na divadlo Husovka, kterou do své současné superlevné podoby natavil ex primátor Kulhánkek (KOA). Ne náhodou na Husovce sídlí hned několik spolků, které jsou přímo nebo nepřímo napojeny na politiky z Karlovarské občanské alternativy, provozujících zde pod rouškou neziskových organizací čile komerční činnosti za podmínek, které jsou více než socialistické.

Současnými politiky hnutí KOA, za kterých byla nevýhodná smlouva uzavřena jsou Kulhánek, Tůmová, Klsák, Lepík a Neuman. 

O propojení a vazbách na politiky KOA a exklusivní korunový nájem, o extrémně nevýhodné smlouvě pro město Karlovy Vary budeme dál informovat. 

POLITICKÁ OSLAVA NA HUSOVCE ZA KORUNKU ROČNĚ


 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.