Město uspělo v soudním sporu

REKLAMA

Předmětem sporu bylo neoprávněné jednání nájemce (tedy KV Areny), která bez vědomí a především bez písemného předchozího souhlasu vlastníka (města), uzavřela smlouvu se společností Realistic, a.s. Tato smlouva dovolovala polepit majetek města v maximálním rozsahu a neúnosné míře, navíc dovolila změnit název KV Areny.

K takovému jednání neměla KV Arena  s.r.o. oprávnění právě v nájemní smlouvě.

Rozsudkem tedy byla KV Areně uložena povinnost odstranit veškerá grafická označení, reklamní poutače, názvy a loga s textem „Realistic arena“ včetně všech upevňovacích zařízení pro reklamní předměty z vnějších i z vnitřních částí objektu hlavní a tréninkové haly (aréna, tréninková hala, vnější meziprostor – nádvoří) – tedy veškeré polepy na budově ve vlastnictví města Karlovy Vary, a taktéž povinnost zdržet se používání značky a loga „Realistic arena“, neboť název „KV Arena“ je řádně zaregistrován u Úřadu pro průmyslové vlastnictví (od r. 2009), a majitel budovy (město) nikdy nedal souhlas s jejím přejmenováním.

V tomto sporu je také důležité ukázat, že město kromě svých standardních výkonů činností jako je státní správa nebo samospráva, vystupuje především jako majitel a tedy ochránce svého majetku, a to vůči všem, a nedovolí, aby si s jeho majetkem kdokoliv zacházel, jak se mu zlíbí“. uvedla pro karlovarky.cz primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.


KOMENTÁŘ KV LISTY :

Podle informací lze dovozovat i budoucí odpovědnost osob, které jednali za KV Arénu a jako nájemci neoprávněně uzavřeli bez souhlasu vlastníka smlouvu překračující práva k nemovitosti města Karlovy Vary. Město by mohlo následně uplatnit také nároky, které vznikly v souvislosti s plněním smlouvy o reklamě, jež je v tuto chvíli soudem shledána neplatnou.

Otázkou bude další vývoj celé kauzy.

Tehdejší vedení města v minulosti především za uzavření předmětné smlouvy odvolalo jednatele společnosti právě proto, že celou záležitost oznámil radě města až teprve ve chvíli, kdy byla smlouva uzavřena a radní s působnosti valné hromady se nemohli v zastoupení vlastníka už k celé záležitosti vyjádřit a učinit legitimizované rozhodnutí.