Nedouk vybíral ředitele orchestru

REKLAMA

Novou ředitelku, kterou jako vítěze jednomyslně doporučila výběrová komise jmenovala rada města. Michaela Moc Káčerková je v hudebním světě známa především jako koncertní varhanice. Funkce se ujímá k 1. červnu letošního roku.

Nepříjemná kaňka na výběru ulpěla v samotné výběrové komisy, kde mezi věhlasnými jmény, manažery a odborníky nevzhledně vyčnívalo jméno osoby, která není ani hudebně vzdělána, natož manažersky.
Osoba bez vzdělání  je veřejně známá více jako organizátorka petičních a protestních akcí s napojením na politiky z hnutí KOA, zejména současného hejtmana Petra Kulhánka, který si politicky osedlal hned několik hudebníků v KSO,  a  ti jsou aktivními členy a politiky hnutí KOA.
Zaměstnanci KSO měly v komisy hned dva hlasy. Tlak byl zřejmě veliký. Mnoho dotazovaných manažerů si nepamatuje, že by si zaměstnanci vybírali svého ředitele, který je navíc placen z veřejných peněz občanů.  Členové za KSO se veřejně angažují a objevují se na politických kandidátkách. Jak jinak za hnutí KOA.

Členové výběrové komise  (KSO červeně)

  • MgA. Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR
  • Mgr. Miloš Formáček, ředitel Severočeského divadla opery a baletu
  • MgA. František Jeřábek, pedagog Konzervatoře Brno, první trombonista orchestru Janáčkovy Opery Národního divadla v Brně
  • MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie
  • Mgr. Martin Ondráček, koncertní mistr, vedoucí skupiny violoncell Karlovarského symfonického orchestru
  • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary;
  • Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary;
  • Prof. PhDr. Jiří Štilec, Csc., vedoucí katedry hudební produkce, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
  • Vlasta Vodičková, “manažerka” Karlovarského symfonického orchestru

zdroj:mmkv.cz


Od kdy si zaměstnanci vybírají ředitele?
Ovlivňuje politické hnutí KOA odborné procesy v KSO ?
Je skutečně KSO apolitický,  jak se navenek prezentuje?

Od doby nástupu politiků KOA na karlovarskou radnici platy v KSO okázale rostly na úkor ostatních organizací města. O jiných zdrojích a dalších politických pohádkách si občané mohou dodnes nechat jenom zdát. 

V posledních létech je více než zřejmé, že Karlovarský symfonický orchestr je více, či méně politicky ovlivňován.
Do jaké míry bude nová ředitelka čelit politickým útokům především ze strany hnutí KOA není jasné, ale mnoho hudebně vzdělaných umělců, kteří po zpolitizování KSO odešlo, dnes úspěšně působí v jiných kvalitních tělesech. Někteří dokonce tvrdí, že čelili nepřímému politickému tlaku před každými komunálními volbami.
“Bylo mi v dobrém připomínáno, kdo je našim chlebodárcem, abych se podle toho zařídil.”

Je jasné, že v Karlových Varech se o odborném a apolitickém prostředí mluvit nejspíš moc nedá, protože dokončené umělecké vzdělání mnoho muzikantů zdaleka nemá, mohou být lacinou lovnou zvěří politických bafuňářů.

Záznam jednoho z revolučních projevů hned po koncertu ukazuje mluvčího (člena hnutí KOA),  jak politicky ovlivňuje občany města v předvolebním období. Sliby, které politik KOA vyřkl, tak nikdy nebyly splněny. 

Práce začíná včasným příchodem do zaměstnání

Pracovní doba “umělců” byla i za socialismu lepší než nyní. Mnozí hudebníci se v době placené městem údajně nacházeli často na jiných a soukromých akcích. Možná by se vedení města mělo více zajímat o obyčejnou docházku zaměstnanců KSO do práce, pokud je vůbec řádně a podle zákona vedena. O to víc, když jsou všichni placeni přímo z peněz daňových poplatníků.