Obce Rudné a Vysoká Pec v zimě

REKLAMA
Obce Rudné a Vysoká Pec ( Trinkseifen und Hochofen) leží v západním Krušnohoří , okres Nejdek. Jedná se o drsný kraj, který se rozprostírá ve výši 730 m nad mořem. V roce 1910, kdy ještě Čechy byly součástí Rakousko-Uherské monarchie, žilo v obou obcích 2 344 obyvatel většinou německé národnosti.

Dalším historickým vývojem se počet obyvatel snižoval, což způsobila 2. světová válka a následný poválečný odsun německého obyvatelstva. Ke konci roku 1964 žije v Rudné a Vysoké Peci 268 obyvatel. Podle národností je zde 145 Čechů, 82 Němců a 41 Slováků.  V roce 1999 to bylo 246 lidí. Dnes je údolí obcí Rudné a Vysoká Pec jedním z nejkrásnější míst západního Krušnohoří. Snoubí se zde neporušená horská krajina a stráně plné historie a nálezů, pro laického i studovaného archeologa tolik vzrušujících. Do tohoto údolí také situoval spisovatel Zdeněk Šmíd hlavní část děje knihy “Cejch”.

„Cejch“   Zdeněk Šmíd Jeden z nejzdařilejších autorových románů je poutavou ságou rodu Schmelzerů, německých horalů z české strany Krušných hor, jejichž předkové sem přišli v patnáctém století ze Saska jako hledači cínu. Odehrává se však především ve století dvacátém, kdy do osudu pokračovatelů rodu a s nimi spřízněných Čechů zasáhly tragické události, na nichž autor mistrně zachytil složitost problému zvaného Sudety. Přesto je Šmídův Cejch hlavně románem o lásce a pomstě obyčejných lidí, jejichž osudy znásilnil krutý běh dějin. I o tom, jak je lehké vzbudit v nevědomých lidech nenávist a pak z ní těžit.

Vlastní komentář autora fotografie:

Návštěva Rudné v období vrcholné zimy byla zajímavým poznáním, sám musím dát za pravdu tvrzení, že se jedná o drsný kraj, kde si návštěvník nemůže stěžovat, že by zde nepoznal zimu. Jinak musím, ale uznat, že jde o místo, které mě zaujalo a cítil jsem zde klid a pohodu, nezasažen shonem dnešního života. Procházka údolím v závějích sněhu je relaxací i sportovním zážitkem.