Poslední lázeňský dům má skončit v dlouhodobém nájmu

REKLAMA

Karlovy Vary – Alžbětiny lázně jsou poslední lázeňský dům, který zastupitelé města Karlovy Vary ještě neprodalo.

Za poslední roky byl do Kulhánkova rozpočtu zahrnut prodej bývalé policejní stanice na ulici I.P.Pavlova, vila Titánia na ulici Krále Jiřího, Gejzír Park a další. Kdo by si myslel, že si město tak přišlo na pěkné peníze na horší časy, asi by se velice zmýlil. Prodeje těchto nemovitostí už ekonom a politik Kulhánek měl připraveny vždy předem a počítal, že budou zapojeny hned do příjmů rozpočtu města, kam si je zakomponoval. Jinými slovy řečeno, že peníze utržené za nemovitosti ještě v tom samém roce utratí a nezbude z nich pro budoucnost ani jediná koruna.

Poslední lázeňský dům, který město vlastní jsou Alžbětiny lázně.

Na tom jak zbavit město na dvacet a pět let vlivu nad Alžbětinými lázněmi pracuje Kulhánek a jeho tým už řadu let. A dnes je nápad v podobě dokončeného koncesního dialogu už venku. Zastupitelé mají na posledním jednání zastupitelstva rozhodnout o tom, kdo získá na pět a dvacet let krásnou nemovitost na luxusní adrese a ještě k tomu závdavkem dostanou 450  miliónů na vybudování ubytovacích kapacit a rekonstrukci od města, které si město vypůjčí od banky a bude je dlouhá léta splácet. Smutné je, že jediným kdo zbyl ve velmi přísně ušitém koncesním dialogu a splnil podmínky je jeden jediný uchazeč.

Primátor Kulhánek z nepochopitelného důvodu pohrdá názorem finančního výboru, který vydal k této záležitosti záporné stanovisko. A už vůbec nectí do této doby běžné zvyklosti, kdy jednotlivé body předkládá zastupitelstvu Rada města. Tento kontroverzní bod totiž chystá předložit na zastupitelstvu dne 4.9.2018 on sám. Obešel tak i svého náměstka pro majetek Michala Riška, která má mimo jiné i Alžbětiny lázně ve své gesci.

Zastupitelé tak dostanou skoro na den přesně tj. měsíc před konáním komunálních voleb k rozhodování, zda Alžbětiny lázně svěří do rukou firmě, která je ve spojení s lidmi odsouzenými v kauze solárních elektráren.

Po pár týdnů staré kauze, kterou zveřejnila celostátní média, kdy policie obvinila osoby za úplatky a pletichy na městském majetku Statutárního města Karlovy Vary.

Koncesní dialog nakonec vyšel pro uchazeče ROYAL SPA a.s. Luhačovice a čistý odhadovaný zisk za 25 let by měl být 120 mil. Kč. Společnost ROYAL SPA a.s.  ještě nedávno řídili dnes již odsouzení synové miliardáře Zdeňka Zemka, Zdeněk a Alexandr.

V únoru 2016 Krajský soud v Brně potrestal a uložil tresty Zemkům v rozmezí 5,5 až 8,5 roku vězení. 17. ledna 2018 Vrchní soud opět Zemky potrestal a odsoudil na šest let a devět měsíců a peněžitý trest 7 mil. Kč. Soud takto uzavřel případ miliardového podvodu souvisejícího se stavbou solárních elektráren na Chomutovsku. Rozsudek je pravomocný. (Dnes dle platných zákonů nemohou firmu ROYAL SPA a.s. řídit odsouzení bratři Zemkové, ale dle výpisu z obchodního rejstříku jí vedou jejich rodinní příslušníci.

Alžbětiny lázně si pod vedením primátora Kulhánka objednaly u pražských advokátů Hájek–Zrzavecký s.r.o. zpracování dokumentace a souvisejících kroků ke koncesnímu dialogu, podle které se vybíral budoucí provozovatel. S advokáty spolupracovali ing. Kouba a Česká spořitelna. Město pod vedením primátora Kulhánka si s pražskými advokáty, kteří byli ,,transparentně vybráni městem”   uzavřel jako nikdy před tím rámcovou smlouvu na celých pět let. To, že si pánové vesele tykají jako by se znali už dříve jen dokresluje jejich usilovnou a velmi úzkou spolupráci ve prospěch občanů města.

Jak jednotliví zastupitelé hlasovali se dozvíme už 4.9.2018

[carousel_slide id=’9109′]