Primátorka vidí Infocentrum na poště

REKLAMA

Vedení města chce vystěhovat Infocentrum. Pobočka v domě “UVA” by měla být do budoucna opuštěna, ale o tom, kdo bude tím podnikavcem, který získá lukrativní prodejní místo v centru lázní i s nemovitostí se zatím moc nahlas nemluví. To zatím není ještě na pořadu dne.

„Jednáme se zástupci České pošty ohledně její hlavní budovy v Karlových Varech o tom, že bychom tam zřídili centrální infocentrum,“ prozradila Babišovo mediím primátorka Ferklová nominovaná hutím ANO.

To jen přiživuje spekulaci, že nejspíš už o “UVU” někdo z vyvolených asi mohl projevit zájem.

Doufejme, že se následně neřekne, že město neumělo objekt ekonomicky využít. a proto ho dává do nájmu. A nejlépe po celkové rekonstrukci někomu, kdo se bude obětovat, aby si královsky vydělal. Mnoho takových městských objektů s potenciálem generovat tolik se městu chybějících peněz utápějícího se v mandatorních výdajích a nevýhodných smluv z dob vlád ODS a ČSSD po čase skončilo prodejem, právě často členům politických stran. Mnoho straníků s knížkou ODS levně privatizovalo městský majetek, aby jej následně draze prodávalo. Příkladů a dokladů je na “šílené devadesátky” v Karlových Varech také nepočítaně.

O tom, že komerční prostory v této části města jsou velmi lukrativní není pochyb, podnájmy zde dosahují desítek tisíc měsíčně.


/Počínání radních při nakládání s majetkem města budeme dál sledovat/ 


Primátorka Ferklová (hnutí ANO) obratně média informuje o tom, že budova pošty má dvě části a vzhledem k tomu, že o listovní služby už není takový zájem, mohly by prostory sloužit právě městské organizaci, která plánovaně přijde o střechu nad hlavou a půjde do podnájmu.

Jak to pro městskou společnost bude výhodné, když z nedávno opravených prostor přejde  “ÍČKO” do podnájmu

Nezbývá než číst mezi řádky a položit několik praktických otázek primátorce města.


Je pravda, že politiky vybraný ředitel Volf, za půl roku propustil většinu vedení Infocentra?

Volba pana Volfa proběhla na základě výběrového řízení. Rozhodně jej nevolili politici, ale správní a dozorčí rada infocentra, kde jsou zejména profesionálové z oblasti cestovního ruchu. Není správné podsouvat, že byl zvolen z rozhodnutí politiků.

Bude se zavírat pobočka Infocentra v Becherplatzu na ulici T.G.Masaryka?

Nechali jsme si udělat přehled toho, jaké služby jsou na pobočce TGM využívány. Po důkladném rozboru jsme zjistili, že z více než 70% slouží pobočka jako kontaktní místo zejména pro místní obyvatele pro nákup vstupenek na nejrůznější kulturní akce. Tuto službu jsme připravení nabídnout na současné pobočce předprodeje MHD. Z 20% se zde návštěvníci města doptávali na to, jak se dostanou k nejrůznějším cílům v rámci našeho města. Na poskytování těchto informací bychom se rádi domluvili v rámci nově zrekonstruovaného muzea Becherovky, které je v přímé blízkosti pobočky. Se zástupci Becherovky jsme již mluvili, bude zapotřebí doladit tedy detaily spolupráce. Zaměstnanci pobočky přejdou na pobočku UVY. Bohužel se i zde potýkáme s nedostatkem zaměstnanců . Tento krok tedy povede nejen k optimalizaci činnosti a nákladů , ale také k vyřešení nedostatku kvalitních pracovních sil.

Koho napadla myšlenka přestěhovat Infocentrum ?

 S touto myšlenkou jsme přišla já. Ušetřené náklady ve výši téměř 2,6 mil Kč budou požity na marketingové aktivity Infocentra. Několikrát jsme si nechala během roku provést také mystery guest na pobočce, abych měla jistotu o potřebnosti jejího fungování.
Je pravda, že politiky vybraný nový ředitel Josef Dlohoš, který nahradí Radka Volfa, pracoval jako primátorka v G.H.Pupp, a že podniká se stejném předmětu, který vykonává Infocentrum?
O volbě pana Dlohoše rozhodovali např. Předseda krajské sekce AHR, tedy zástupce hoteliérů, dále 2 zástupci, kteří pracují v rámci cestovních kanceláří, zástupci hotelu, majitelé restaurací. Nevidím vhodnější zástupce, kteří by měli volit ředitele Infocentra. Pan Dlohoš byl zaměstnancem Grandhotelu Pupp před více než 5 lety. Od té doby pracoval např. v hotelu Thermal, nebo jako ředitel hotelu Aquamarine. O tom, zda jej přijmeme nebo ne jsem však nerozhodovala sama. Můj hlas má stejnou váho jako hlas všech ostatních.

Existuje zájemce na pronájem velmi lukrativního místa v lázeňské části města?

Nechápu jaké lukrativní místo máte na mysli??? Považujete-li UVU za lukrativní místo, ne žádného zájemce zatím nemáme, neboť jsme o tom, , zda bychom využili pro prostory Infocentra jiné místo uvažovalo pouze hypoteticky. Tedy nikdy nepadlo, že místo opustíme. Potýkáme sena pobočce s technickými problémy, neboť se zde neustále objevuje plíseň a dům , jeho stěny vlhnou. toto je způsobeno špatnou rekonstrukcí , za kterou ale nejsme zodpovědní my.

Kolik bude platit Infocentrum po odchodu z vlastního za podnájem České poště?

O tom, že bychom mohli uvažovat o místě nového Infocenra, například v budově české pošty jsou pouze v rovině jednání. Nemáme informaci o tom, zda by česká pošta souhlasila, za jakých podmínek apod. Bavit se tedy o čemkoliv konkrétním je naprosto předčasné.
Ano díváme se po případně nové místě pro Infocentrum, ale není nic konkrétního. Bavili jsme se např.  o možnosti vybudovat Infocentrum v prostorách kavárny Respirium. Bohužel je zdě smlouva platná až do roku 2022. Bývalé vedení dovolilo podepsat smlouvu, která je pro město nevýhodná nejen výší nájmu, ale i dobou pronájmu.

Je pravda, že “UVU” chce město přenechat bezúplatně nemocnici a vybudovat zde babybox?

Nemocnice otevřela nový babybox v letošním roce. Určitě chápete, že j naprostý nesmysl otevřít babybox mimo nemocnici. Takový dotaz je skutečně mimo realitu. To se snad ani není možné ptát?Koho to napadlo? (čtenáře KVL)

Kolik dalších pracovníků z G.H.Pupp se stěhuje, nebo už působí v dalších městských společnostech?

Nikdo z Puppu neodešel, pan Dlohoš zde pracoval před více než 5 lety, dotaz tedy je mimo realitu.

Kolik budou stát náklady na stěhování Infocentra?

Snad jen náklady na benzín – převoz materiálu, úklid.


Faktem zůstává, že Infocentrum města v minulých létech hospodařilo rok od roku s vyššími částkami. Každoročně se nedůvodně navyšoval jeho rozpočet o stovky tisíc korun. Dokonce během roku radní do Infocentra “přerozdělili z rozpočtu dalších půl miliónu na facebookovou kampaň a to zhruba rok před volbami. Ale bohužel kýžené efekty z výtěžnosti ubytovacích poplatků a služeb se nedostavovaly.

Celková personální struktura více odpovídala obchodní společnosti, nežli obecně prospěšné.

Nové vedení města snad šetří na správných místech. Skutečností zůstává, že osm let hospodaření pod vedením hnutí KOA, které mělo celou dobu Infocentrum pod kontrolou, za svou štědrost z peněz města nedostávaly zpět efektivních, účelných a hospodárných parametrů, které by vedly k výraznému rozvoji lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech.

Posilou celého týmu v letošní roce byla i Nora Dolanská, která působila v mnoha institucích cestovního ruchu, dokonce některé i zakládala.


*)připravujeme: O političce z hnutí ANO, kriminalizující svobodu projevu


[huge_it_video_player id=”28″]

zdroj:YouTube