První obrysy projektu vlakotravají

REKLAMA

Karlovy Vary – Základ myšlenky zlepšení integrace přineslo před téměř třemi roky minulé vedení města, které řešilo krom propojení veřejné nekolejové a kolejové dopravy pod vedením ex náměstka Bruštíka, pod kuratelou ex primátora Kulhánka nešťastně známý integrovaný dopravní terminál (IDT) , který byl studovat jako tehdejší opoziční politik, nynější náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), který byl na pracovní cestě náměstků jako odborník na stavitelství.

Po práci tehdejší koalice téměř zapadla příměstská vlakotramvajová doprava, která by do budoucna měla plynule provázat zastávkami město a jednotlivá místa s integrací MHD.

„V letošním roce předpokládáme nezbytné administrativní kroky, jako kompletní majetkové vypořádání, společné stavební povolení a další nezbytné přípravné kroky. Vlastní realizaci, jejíž náklady jsou odhadovány na pětatřicet milionů korun, pak plánujeme v roce 2020,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

V Karlových Varech existuje návrh na několik dalších nových železničních zastávek, ještě z minulé koalice který náměstek Bursík oprášil. Další zastávky by mohly být realizovány v příštích letech.

Cílem projektu z minulé koalice  bylo odlehčení  a integrace městské dopravy a naučit jak místní, tak i návštěvníky města přepravovat se po městě více po kolejích. Otázkou budoucnosti, jak se bude vize rozvíjet,  Jisté už je, že zastávka KV Aréna na železniční trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně se pomalu, ale jistě stává realitou.

Nelze zapomenout na megalomanský projekt stavby IDT u jehož zrodu stál i Petr Bursík za více než půl miliardy z pera kamarádů ex primátora Kulhánaka (KOA) a rodinných vazeb, které přímo vedly do tehdejší rady města prostřednictvím ex radní Tůmové (KOA). Projekt za téměř milión korun prezentující více neúčelnou, nehospodárnou a excentrickou megalománií, která by město zadlužila na dlouhá léta opět skončil po zaplacení kamarádům v šuplíku. Veřejnost je velmi hlasitě odmítla i pro necitlivé zásahy do území, přitom Karlovy Vary mají dopravu integrovánu již dávno na Dolním nádraží. Zde se desítky let křižuje meziměstská autobusová doprava s MHD i železnicí a je zde i stanoviště taxislužby.

Nové zastávky by mohly najít více pochopení a dokonce být účelnou součástí dopravní  infrastruktury města navazující na  spoje MHD.