13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

S mrtvicí se vloni léčilo méně klientů

Mrtvice neboli cévní mozková příhoda je po infarktu myokardu dlouhodobě druhá nejčastější příčina úmrtí na světě. Vloni se po mozkové příhodě léčilo 64 326 klientů VZP a na péči o ně pojišťovna vynaložila téměř 2,2 miliardy Kč.
REKLAMA

S mrtvicí se vloni léčilo o 13 procent méně klientů VZP než před 5 lety. Díky moderní léčbě mohou být její následky mírnější

Mrtvice neboli cévní mozková příhoda je po infarktu myokardu dlouhodobě druhá nejčastější příčina úmrtí na světě. Vloni se po mozkové příhodě léčilo 64 326 klientů VZP a na péči o ně pojišťovna vynaložila téměř 2,2 miliardy Kč. Nicméně zdravým životním stylem lze rizika cévní mozkové příhody snížit. Analýzu vydává VZP k příležitosti připomenutí Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října.

Počet klientů VZP, kteří se léčili s CMP a náklady na jejich péči od r. 2013

*Jde o klienty s hlavní diagnózou CMP (nejsou zde uvedeni např. ti, kteří v minulosti CMP prodělali a nyní docházejí na pravidelné kontroly)

 

„I přes snižující se počet léčených pacientů narůstají náklady na jejich péči. Příčinou je modernější, a tedy i nákladnější léčba. I díky ní se ale daří například zmírňovat následky mozkové příhody,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek a dodává: „Těší mne, že jsme našim klientům schopni zajistit tu nejmodernější léčbu, je ale zřejmé, že vůbec nejlepší cestou je nemoci prostě předcházet. V případě cévní mozkové příhody proto míří mé doporučení nepodceňovat preventivní prohlídky u svého praktického lékaře a také dodržovat zdravý životní styl.“ Podle něj je nutné také připomenout, že v úspěšnosti léčby hraje klíčovou roli i rychlost lékařského zásahu: „V těchto případech jde skutečně o minuty.“

 

Kvůli závažnosti tohoto onemocnění by i laik měl typické příznaky CMP poznat. Jsou to např. porucha hybnosti tváře, viditelný pokles koutku úst či očního víčka, nesrozumitelná mluva, omezení hybnosti končetin na jedné straně těla, ale také ztráta koordinace, neostré vidění a závratě. Popsané potíže mohou spontánně odeznít, stagnovat nebo se naopak prohlubovat. Odborníci ovšem zásadně varují před tím, aby člověk tyto problémy podceňoval anebo čekal například na to, až samy odezní.

Při cévní mozkové příhodě, která bývá laicky označována jako mrtvice, je přerušen průtok krve mozkem. Důvodem je ucpání mozkové cévy sraženinou nebo její prasknutí. Podle nejaktuálnějších dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zemřelo v roce 2018 na mrtvici téměř 8 tisíc lidí. I když jde o poměrně vysoké číslo, situace se zásadně zlepšila. Například v roce 1995 měla cévní mozková příhoda na svědomí přes 18 tisíc životů.

Ač je mrtvice vnímána jako problém spíše starší populace, nevyhýbá se ani mladším lidem – značně se na tom podílí stres a špatná životospráva.

Jedním z významných důvodů cévní mozkové příhody bývá vysoký krevní tlak. Pojišťovna tak opakovaně zdůrazňuje význam pravidelných preventivních prohlídek u praktických lékařů, jejichž součástí je právě i měření krevního tlaku. Neléčená hypertenze totiž probíhá tak, že nemocný na sobě často nepozoruje žádné příznaky. Samozřejmostí je také dodržování zdravého životního stylu. I v tom VZP své klienty podporuje nabídkou různých benefitů, jako je příspěvek na pohyb či odvykání kouření.

Počet klientů VZP, kteří se v uplynulém roce léčili s CMP, a náklady na jejich péči v regionech

*Jde o klienty s hlavní diagnózou CMP (nejsou zde uvedeni např. ti, kteří v minulosti prodělali CMP a nyní docházejí na pravidelné kontroly)

zdroj:VZP

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.