Scéna jako ze špatného filmu se točí okolo nadace MFF

REKLAMA

V posledních dnech se hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová  zaměřila na nadaci  MFF, která zajišťuje řadu let společně s G.H.Pupp jako jejím dalším členem část financování známého filmového svátku u nás.

Hejtmance Vildumetzové se nelíbí, že se po řádném vypršení mandátů doplnili noví členové jak správní, tak dozorčí radu. Nejen, že Karlovarský kraj není členem nadace a více než rok nereagoval na možnost přistoupit jako člen do nadace a následně legitimně zasednout v jejich orgánech, ale dnes si vynucuje účast v nadaci pro členku hnutí ANO a zastupitelku Danielu Seifertovou.

Jedná je o stejnou Janu Vildumetzovou, jejíž koalice pod vedením hnutí ANO krátce po krajských volbách odvolala bez důvodu zástupce města Karlovy Vary z orgánů Karlovarské krajské nemocnice a mnoho dalších členů statutárních orgánů krajských organizací, kterým zdaleka nekončily jejich mandáty.

Na rozdíl od krajských čistek se v městských organizacích v Karlových Varech mění členové orgánů zpravidla po vypršení jejich mandátů a nikoliv bez uvedení důvodu, protože jim to umožňuje politický vliv na čtyři roky v podobě zastupování akcionářů (občanů Karlovarského kraje).

„Považuji to za velmi nekorektní a ani trochu se mi nelíbí, co se děje za zády Karlovarského kraje. Kraj na zabezpečení festivalu vynakládá nemalé finanční prostředky. Jsme partnerem festivalu a tak jako v loňském roce i letos na jeho konání dáme velkou sumu peněz. Musíme mít kontrolu nad tím, jak se s financemi nakládá, zda se využívají efektivně, účelně a hospodárně. Oslovila jsem proto primátora Petra Kulhánka dopisem s tím, že vedení kraje požaduje, aby se členkou Správní rady stala náměstkyně pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová,“ uvedla hejtmanka v tiskovém prohlášení kraje.

„Po Krajských volbách ke konci roku 2016 jsem paní hetjmanku informoval o Nadaci MFF, jak funguje, jaké je její složení, včetně záměru Karlovarského kraje do Nadace plnohodnotně vstoupit. Tuto myšlenku Město podporovalo, nicméně probíhala diskuse s dalším zřizovatelem Nadace MFF Grandhotelem Pupp o podmínkách vstupu. 2. ledna 2017 jsem také všechny informace k Nadaci, včetně mandátů a délky jejich trvání, a možném angažmá Kraje paní hejtmance poslal. Poděkovala mi za ně a od té doby, tedy za 15 měsíců se už nikdo z vedení Kraje o Nadaci ani slovem, ani písmem nezmínil a nezajímal,” vysvětlil pro tisk primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.

Podle práva by se tento akt dal s úspěchem považovat za nezákonné vměšování se do orgánů nadace bez právního důvodu. Je nepochopitelné, že Karlovarský kraj neprojevil zájem do Nadace FILM – FESTIVAL Karlovy Vary vstoupit a tím si zajistit legitimně v orgánech nadace  místa jak ve správní , tak v dozorčí radě,

Možná, že kdyby hejtmanka rovnou projevila zájem kraje do nadace vstoupit, dnes mohla mít zástupce kraje už více než rok a nemusela se čílit. Na kraji to co sama dnes požaduje, ani v nejmenším nová koalice pod vedením hnutí ANO nedodržela.

Ostatně kritizování je mediálním nástrojem, který hejtmanka Vildumetzová celkem často a s oblibou používá.

Možná by trochu sebereflexe přišlo přeci jen vhod, když v nadaci MFF již dnes sedí celkem tři krajští zastupitelé. Nejsou to ale politici z hnutí ANO.

Členové statutárních orgánů ,,Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY, Karlovy Vary “

Členové zastupitelstva Karlovarského kraje