SENIORPRESS KVĚTEN 2016

REKLAMA

S E N I O R P R E S S KVĚTEN 2016

ONA ROČNÍK I/2 RROČNÍK I/1

SENIORKA ZDARMA

2016 UZÁVĚRKA 30.04.16

Měsíčník, jenž k Vaší Pravidelný měsíčník

potřebě je tu dán. pro Karlovarsko a okolí.

. .

Informace z výboru Plán akcí Komentáře Zpravodajství J P P

. .

Svoboda projevu zejména slova tisku je zaručena v ústavě ČR, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech publ. ve vyhl.MZV č. 120/1976 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat i rozšiřovat ideje a informace. Cenzura je nepřípustná.

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Vážení čtenáři – milí Věčně mladí Varácí,

děkujeme všem, kteří reagovali na první číslo našeho měsíčníku ONA SENIORKA. Udělali jste nám radost a „nakopli“ nás k další práci.Vládu v přírodě definitivně převzal magický, na legendy,pranostiky, pověry a mýty

bohatý měsíc květen,celosvětově označovaný za měsíc lásky. Vše v přírodě se probouzí, rozkvétá, vzduch

nádherně voní, pánové si vzpomenou na krásu svých dam a žhavým polibkem pod rozkvetlým stromem (nemusí být jen třešeň) dbají na to,aby jim jejich „květinka“ vydržela „čerstvá“ do příštího jara. Druhá květnová neděle zase patří všem maminkám.

Milé čtenářky a čtenáři, otevřete okna i dveře svých domovů a vejděte do té přírodní krásy, kde…“hrdliččin zve ku lásce hlas, kde borový zavání háj…..“.V květnu vám nabízíme několik našich akcí,

jejichž výčet naleznete dále v textu.

Jistě mimořádnou událostí bude hra Karlovarského divadla s názvem Karel IV aneb „Strasti otce Vlasti“,ve které nejvyššího Čecha bude hrát oblíbený herec Aleš Háma a jeho ženu Elišku Tereza Kostková…

Záleží na každém z vás, jakým způsobem a s kým prožijete nádherný a neopakovatelný měsíc květen.

Přejeme vám krásné májové večery při sledování našich hokejistů na Mistrovství světa v Rusku.

Vaše šéfredaktorka

ÚVODNÍK

Milé kolegyně – seniorky,

sedím nad prázdnou stránkou.

Mám napsat úvodník na téma: „Máj, lásky čas“ a nějak se mi to nedaří.

Myšlenky zabíhají do minulosti. Do krásných časů studentského randění na pražském Petříně. Kdeže

je jim konec.Zestárly jsme, ale stále se dokážeme radovat a vnímat krásu, Vždyť i v dávné písničce se zpívalo, že „ i ta každá babička staráJe veselejší zjara“.

Dnes nám říkají seniorky. Pořád to znamená“ ženy, které už prožily řadu let a odevzdaly svůj díl rodině a společnosti. Ti, kteří se kdysi s námi vodívali za ruce, mnohdy již nejsou mezi živými. Ale je tu s námi jarní

slunce, svěží zeleň, rozkvetlé stromy i první květiny

na našich zahrádkách. Proto bych místo ódy na

„lásky čas“chtěla jen říci: Ať jste mladí nebo

staří , choďte po světě s otevřenýma očima. Jaro je

život a život nemáme navždy.

Hana Šebková

O ČEM JEDNAL VÝBOR 03.05.2016

Úsek ekonomický – od příští schůze zprávu dle jednotlivých úseků.

Úsek osvěty – beseda o pomůckách pro nevidomé

31.5.2016

Úsek sportovní – turnaj v bowlingu 30.5.2016.

Změna šéfredaktorky

Různé:

zapisovatelkou je zvolena pí Fryčová

Informace o jednání KR SDČR pí ing.Štorkánová

Informace o jednání v Plavně pí Jitka Štěbetáková

Jednání na MMKV o zajištění prostor pro naši činnost

Příprava jednání s organizací zajišťující příhraniční spolupráci

Připravujeme:

Zájezdy:

28.5.2016 Most,Litvínov, Chrámce

15.- 24.6.2016 Pobytový zájezd Chorvatsko

30.6.2016 Divadelní zájezd do Č. Krumlova

7. – 9.7 2016 Zájezd na Slovensko

Červenec: Zámek Kynžvart, Kladská

13.8.2016 Chodsko, Domažlice

Besedy:

31.5.2016 Činnost Tyflo-servisu, pomoc lidem .. se zrakovým, postižením

Turistika 19.5.2016

Turistický výlet na bájný vrch Krudum,provádí Mgr Klsák

Turistický kroužek Vandrovníci každý čtvrtek dopoledne.

Společenské hry: Každý pátek od 14.00 hodin v klubovně na M.Horákové 4.

Sport:

30.5.2016 17–19hodin Bowling v restauraci U Pařilů autobus č. 3, 13, 15

19 – 22.7 2016 Sportovní hry Praha

Různé:

18.6.,8.7.,13.8,7.10. Hrané prohlídky Po stopách Karla IV.

14.5. a 3.9. Příběhy z Obory -. Jak to bylo doopravdy

14.5.Zasazení dubu Karla IV v místech bývalé osady Obora.

19.5.2016 v 10.00 hod. komentovaná prohlídka budovy KMD – zdarma

Sport

V sobotu 30.dubna 2016 se uskutečnil v restauraci U Pařilů 1. Turnajový den v Bowlingu, kterého se zúčastnilo 11 členů naší ZO. I když se jednalo o první

turnaj, byli jsme svědky tvrdých bojů i nových stylů. Vrhačský styl obouruč předvedla paní Jarmila Barešová,

která se hrou s koulemi baví již delší dobu.

Výsledky: 1. 123 bodů Ludmila Fišerová

2… 110 ing. Marie Bozděchová

3 108 Vladimír Kameník

4. 107 Milena Kašparová

5. 101 Ilja Driženko

6. 79 Jitka Štěbetáková

7. 71 Petr Dvořáček

8. 69 Jarmila Barešová

9 60 Miroslav Hlavan

10 49 Eva Teplíková

11 36 ing.Jiřina Hlavanová

Poděkování

Dne 6.5.2016 byla zahájena lázeňská sezona Karlovy Vary 2016. Na tento slavnostní večer s předáváním cen města a udělením čestného občanství obdržel náš spolek 2 vstupenky. Naši organizaci zastupovala místopředsedkyně IT paní Ludmila Fišerová a vedoucí kulturního úseku paní Hana Šebková.

Slavnostní večer se konal v krásném Grandhotelu Ambassador

Letošní ročník zahájení lázeňské sezony je spjatý s celostátními oslavami 700. Výročí narození českého krále Karla IV, proto byli osloveni tři hudebníci, aby napsali skladby vztahující se k životu a dílu Karla IV. Jsou to: Milan Krajíc, Jindřich Henry Volf a Martin Kumžík.

Tito mistři svého oboru se ujali svěřeného úkolu s velkým nasazením a tak pro mne i Hanu Šebkovou to byl nezapomenutelný zážitek, za což patří dík představitelům Magistrátu města Karlovy Vary.

Ludmila Fišerová

Inzerce – hledáme – prosíme

Výbor spolku prosí členskou základnu o pomoc zajištění nového družebního styku s Plauen

Nutně potřebujeme překladatele nebo překladatelku ovládající slovem i písmem německý jazyk za účelem překladů E-majlových zpráv i vlastního tlumočení při jednáních jak v Plauen, tak i v Karlových Varech.

Odměna za 1 hodinu této práce je 60 minut pocitu dobře vykonané práce pro náš spolek či organizaci.

– o –

Výbor se dále obrací na členskou základnu v souvislosti s rozšiřováním naší evidence, korespondence i propagace s prosbou o pomoc na úseku IT, především ovládámím Wordu, Excelu a práce na počitači.

Redakce

Informační měsíčník pro informování občanů Karlovarska o seniorech. Vydávají Věčně mladí Varáci, výbor a revizní komise

ZO SDČR, z.s. Severní 869/5, 360 05 Karlovy Vary.

Adresa pro podej příspěvků: Kancelář č. 62, 1. patro Alžbětiny lázně Karlovy Vary denně v pracovní dny 9 – 11.30

Tel. 727 961 783

Šéfredaktorka: ing Jiřina Hlavanová

Počítačová sazba: Ludmila Fišerová s kolektivem.

Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců nám. Milady Horákové 4, Domovech důchodců Severní 5 a Východní 16 a na informačním stojanu před kanceláří v Alžbětiných lázních