Státní rozpočet na rok 2020 projedná sněmovma

REKLAMA

Návrh státní rozpočtu, vychází ze základního předpokladu růstu české ekonomiky v příštím roce reálně o 2,2 procenta. Trh aktuálně počítá  s růstem ekonomiky v roce 2020 o 2,3 procenta, jak plyne ze zářijového šetření České národní banky mezi českými i zahraničními analytiky. V tomto ohledu je tedy výchozí předpoklad rozpočtu realistický.

Příspěvek daňového poplatníka na chod státu  v posledních pěti letech narostl citelně rychleji, než jak rostla ekonomika jako celek. Jak kvůli zvyšováním některých daní, tak kvůli opatřením uváděným za účelem zlepšení daňového výběru, jako je EET nebo kontrolní hlášení. Vláda však z takto získaných peněz disproporčně masivně financuje běžné výdaje na úkor těch investičních.

Setrvačnost mandatorních výdajů bude do budoucna problém, který se bude muset spíš snižovat, aby se významná materie financí netopila jen ve stále rostoucí spotřebě na úkor tolik potřebných investic.