20. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Strana PRO svolala celonárodní setkání

Strana PRO (Právo, Respekt, Odbornost) zveřejnila na webu ceskoprotibide.cz svolání celonárodního setkání 11.3.2023, které chce uspořádat v Praze na Václavském náměstí.“Vláda České republiky ignorovala varování celé řady energetických odborníků a svou liknavostí, jakož i naprostou absencí snahy o realizaci kroků vedoucích ke snížení ceny základních energií pro domácnosti o podnikatelský sektor, způsobila absurdní situaci, kdy koncoví odběratelé elektřiny platí nejvyšší cenu ze všech států Evropy, přestože je Česká republika největším exportérem této komodity v rámci EU. Stejně tak čeští odběratelé platí nejvyšší cenu ze všech evropských států za plyn a po přistoupení k politice zastropování cen ruské ropy reálně hrozí též dramatické zvýšení ceny pohonných hmot a v krajním případě i jejich fatální nedostatek.

Tento stav je hlavní příčinou rekordně vysoké inflace, bankrotu stovek soukromých podnikatelů působících zejména v energeticky náročných odvětvích, likvidace celých průmyslových sektorů, jakož i rozvratu domácích rozpočtů u nízkopříjmových skupin, zejména důchodců, samoživitelů a mladých rodin s dětmi.

Politika zastropování cen u koncových spotřebitelů byla evidentně zcela chybným krokem, když vyústila v obrovskou zátěž státního rozpočtu v řádech stovek miliard korun, aniž by přinesla požadovanou efektivní úlevu koncovým spotřebitelům.

Aktuální stav, kdy se astronomicky zvýšila cena komodity, jíž je Česká republika významným producentem (elektřina), a přesto dochází k dramatickému zchudnutí našich občanů i našeho státu, považujeme za zcela neúnosnou.

Proto požadujeme:

  1. Odkoupení 100% akcií ČEZ a.s. do vlastnictví České republiky – Česká republika jakožto majoritní akcionář uvedené společnosti disponuje celou řadou nástrojů, jež jí umožňují efektivně zrealizovat odkup cca 30% akcií držených minoritními vlastníky. V současné situaci je nezbytné, aby stejně jako Francie (EdF) či Německo (Uniper) odkoupila tyto akcie do svého vlastnictví, což by jí umožnilo regulovat cenu elektřiny bez rizika žalob ze strany minoritních akcionářů.
  2. Vyvázání určení ceny kontraktů pro vnitrostátní dodávky elektřiny z cenové hladin určované Evropskou energetickou burzou v Lipsku a její regulace pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.
  3. Okamžité odstoupení ze systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami (ETS).
  4. Uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávky zemního plynu obdobné německému, maďarskému či srbskému kontraktu.
  5. Odstoupení od nákupu zemního plynu na Evropské energetické burze v Lipsku a regulace cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.
  6. Odkoupení šesti plynových zásobníků na našem území do vlastnictví České republiky a jejich zařazení do systému státních hmotných rezerv.
  7. Odstoupení od cenového stropu stanoveného pro dovoz ruské ropy zeměmi G7 v součinnosti s Evropskou unií.

Žádáme, aby Vláda ČR do patnácti dnů ode dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžitou realizaci, uvádí svolavatel na webových stránkách ceskoprotibide.cz.

Dalšími tématy shromáždění jsou:

  • SVOBODA SLOVA
  • ZAHRANIČNÍ POLITIKA
  • BEZPEČNOST

Mezi nevýraznější řečníky jsou uvedeni Jindřich Rajch (předseda strany PRO), senátorka Jana Zwyrtek Hamplová , bloger Vidlák,  nebo expert na zdravotní právo Ondřej Dostál. Nadá se vyloučit účast dalších odborníků jako je například profesor Beran.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.