13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Studium fyzioterapie v Karlových Varech je o rok odloženo

Karlovarské listy

REKLAMA

Několikaleté  náročné přípravy  výuky oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy do Karlových Varů se sice úspěšně završily, ale protože harmonogram akademického roku to v letošním roce neumožňuje, může výuka začít nejdříve až v příštím akademickém roce.

„I když už teď jsme personálně, technicky i finančně připraveni výuku zajistit, možnost studia v Karlových Varech dostanou uchazeči v příštím akademickém roce. Už při podávání přihlášky budou vědět, že taková možnost je,“ uvedl městský koordinátor projektu veřejné vysoké školy v Karlových Varech, radní Jan Klíma. Koordinátorka projektu za 3. lékařskou fakultu doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., dodala, že půlrok do podávání přihlášek bude určitě intenzivně využit. „Musíme zajistit koordinaci garantů a vyučujících jednotlivých předmětů a budeme mít čas doladit spoustu detailů, zdánlivě maličkostí, ale pro výuku mohou být zásadní,“ dodala.

Informace o možnosti studia v Karlových Varech v letošním roce  nebyla zveřejněna, protože rozšíření výuky bylo schváleno Akademickým senátem 3. lékařské fakulty v letošním roce 9. května. O studium oboru Fyzioterapie je každoročně velký zájem a počet zájemců mnohonásobně převyšuje pražské kapacity. Fakulta rozšíření výuky do Karlových Varů vítá. Díky vysoké úrovni lázeňské péče v Karlových Varech  se nabízí veliké možnosti praxe reálného lázeňské provozu s dlouholetou tradicí. 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.