Tři důvody proč odchází Zelienková od Babiše

REKLAMA

Další, jedna z mnohých konkrétních ukončení spolupráce s Babišem a jeho projektem ,,Hnutí ANO.“

V Karlových Varech zanikla odchodem všech členů celá zakládající buňka hnutí ANO, důvody už nikdo nehledá. 

Tuto informaci zveřejnila na svém FB profilu poslankyně Kristýna Zelienková, chystá se odejít i z poslaneckého klubu ANO, ale poslanecký mandát si ponechá.

,,Rozhodnutí vystoupit z ANO ve mně zrálo dlouho a nebylo snadné ho učinit.
Důvody bych shrnula do 3 hlavních bodů:
1. kauza Čapí hnízdo. Pan Babiš provedl řadu právních a účetních operací, aby se zmocnil peněz, určených pro malé a střední firmy. Připravil tak o ně podnikatele, kteří je opravdu potřebovali. Pokud chtěl p.Babiš zajistit své potomky, měl jistě už tehdy dostatek vlastních zdrojů.
Je možné, že vyšetřování zjistí, že se p. Babiš, resp. jeho firmy, nedopustily ničeho nezákonného. Z mého pohledu ale porušil svůj mravní politický kodex, neboť kázal vodu, ale pil víno. Jeho heslu „nelžu a nekradu“ už nemohu věřit.
2. způsob vnitrostranické diskuse. V mnoha bodech každodenní politiky v parlamentu i ve vládě jsem měla jiné názory, než někteří členové, poslanečtí kolegové, nebo vedení hnutí. Někdy to bylo proto, že jsem měla obavu, zdali se ANO nevzdaluje od svých idejí, jindy jsem prostě jen měla jiný názor. Vždy jsem se nich snažila diskutovat. Z reakcí některých mých kolegů z hnutí, zejména v poslaneckém klubu, jsem v těchto případech ale cítila stále rostoucí dehonestaci. Diskusi postupně nahrazovalo okřikování, někdy i ponižování a urážky, aniž by proti tomu vedení klubu či vedení hnutí vystoupilo a navrhlo způsob, jakým se o problémech budeme bavit. Debaty nahradily direktivy. Podle mě se tím zcela degradoval samotný princip parlamentarismu, která předpokládá svobodnou výměnu názorů a argumentů.
3. oblastní a komunální politika. Na berounsku jsem strávila 2 roky budováním struktur Hnutí, obětovala jsem tomu veškerý volný čas, omezila podnikání a takřka se nevěnovala rodině. Poté, kdy jsem kvůli poslanecké práci rezignovala na post předsedkyně oblasti, začala nové vedení s politikou, které považuji za brutální porušování všech psaných i nepsaných pravidel Hnutí. Jsem přesvědčena, že lidé z vedení oblasti zakládali místní organizace v rozporu se stanovami, vyráběli falešné zápisy, schvalovali kandidátky bez svolání sněmů, účelově si měnili bydliště v naději na získání pozic v zastupitelstvech. Zcela nelegitimně mě obcházeli v komunální politice a snažili vyloučit z povolebních vyjednávání.
Pan Faltýnek mi opakovaně a dlouhodobě říkal: „Bojujte Kristýno, musíme Hnutí očistit. Nevzdávejte to!“. Když jsem bojovala, veřejně mě zahrnovali takovou smrští vulgárních urážek, že jsem byla na kraji kolapsu. Nakonec jsem případ předala Rozhodčí a smírčí komisi, která ho ovšem smetla ze stolu.
Až později jsem pochopila, že šlo řízený proces, ve kterém se vedení Hnutí za pomoci konkrétních lidí v oblasti/oblastech snaží eliminovat vliv a postavení lidí, kteří mají jiné názory. Že loajalitu chápe jako byzvýhradnou poslušnost.
(Mimochodem, lidé, kteří za mnou tehdy stáli, jsou nyní na nevolitelných místech kandidátek.)
Proto když mě p.Faltýnek vyzval k opuštění berounska, abych se vyhnula návrhu na mé vyloučení, pochopila jsem konečně, že mě ANO ze svých řad vyhání. A že na tom pracuje systematicky a dlouhodobě.
Rozhodla jsem se tedy ANO vyhovět a odcházím. V nejbližší době odejdu i z poslaneckého klubu. Abych předešla možným spekulacím, oznamuji, že se v žádném případě nevzdám svého poslaneckého mandátu. Tento postoj změním jen v případě, že mandát složí lidé zodpovědní za porušování stanov, morálního kodexu a potlačování vnitrostranické diskuse.
Nadále budu podporovat vládní politiku v bodech, které jsou v souladu s původními myšlenkami ANO.

Kristýna Zelienková.“