20. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

V dubnu přistavíme ANO-kontejnery

KVListy

REKLAMA

Zbavte se objemného odpadu. V dubnu přistavíme kontejnery

Nepotřebných věcí větších rozměrů se můžete pohodlně zbavit v průběhu čtyř dubnových sobot. Velkoobjemové kontejnery vám ušetří cestu na sběrný dvůr a místo v popelnici.  

„Smyslem akce je eliminace vzniku černých skládek, kam spadá i odložení nepotřebných věcí ke kontejnerům na komunální nebo tříděný odpad. Postavit vyřazené židle k popelnici s tím, že se možná ještě někomu budou hodit, není správné řešení,“ apeluje radní pro dopravu a životní prostředí Martin Dušek. „Snažíme se obyvatelům města nakládání s odpadem maximálně usnadnit a tím jim i ušetřit náklady za svoz směsného komunálního odpadu. Platba za něj je totiž v Karlových Varech odvislá od velikosti nádoby a četnosti svozu. Není tedy stanovena na osobu. Vedle husté sítě kontejnerů na separaci plastů, papíru a skla v příštích týdnech výrazně navýšíme počet nádob na drobný kovový odpad, v dubnu zahájíme sezónu svozu bioodpadu. Obyvatelé města mají k dispozici kontejnery na textil, elektroodpad a tuky z domácností,“ vyjmenovává radní Martin Dušek.

Pokud plánujete výměnu koberce, matrací nebo lina, chcete se zbavit starého kola, rozbité židle či jiných věcí, stáhněte si harmonogram svozu objemného odpadu.

Velkoobjemové kontejnery budou rozmístěny téměř do všech karlovarských čtvrtí. K dispozici budou na obvyklých stanovištích postupně od 3. do 24. dubna, vždy od 8 do 15 hodin. V případě předčasného naplnění budou vyvezeny a znovu přistaveny prázdné.  

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň apod.), koberce, lino atd.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), stavební odpad  

Změna umístění VOK vyhrazena!

zdroj:mmkv.cz

Zneužívání veřejných webových stránek města pro politickou agitaci si osvojili politici z populistického hnutí ANO, kteří se tak za městské peníze politicky prezentují.

Zatím, co dříve stačila informace, kde a kdy budou kontejnery, dnes už se předvádí i „odpadkový politik“, který občanům radí, jak odpadky správně vyhodit.


„Snad nedojde i na politický návod k tomu, jak mají karlovaráci používat tři mořské mušle.“ 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.