Z Karlovarského kraje lidé dál utíkají

Rozdíl mezi průměrnou mzdou v Praze a v Karlovarském kraji je 14 496 korun měsíčně.

Když si toto číslo vynásobíme dvanácti měsíci, tak zjistíme to dělá  téměř 174 tisíc korun za jeden rok.
  • Roční průměrný plat v Praze činí 590 tisíc korun
  • Roční průměrný plat v Karlovarském kraji  činí 416 tisíc korun

Reálně došlo v Karlovarském kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve druhém letošním čtvrtletí až 10,8 procenta,” upozornila Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Průměrná hrubá měsíční mzda v tomto období letos činila 34 725 korun. Je to vůbec nejnižší mzda v rámci celorepublikového srovnání. Nejvíce stále pobírají lidé v Praze, kde mzda činila 49 221 korun.

“Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, která je 40 086 korun, byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 361 korun,” upřesnila Špačková.

V Karlovarském kraji máme evidováno 81,7 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2021 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,7 procenta,” dodala analytička.

Současný hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA, STAN, TOP 09…), který přebíhá posledních dvanáct let z kandidátek politických stran, podle toho jak mu to vyhovuje se zapsal mnoha skutky v Karlových Varech, kde primátoroval celých osm let tak, že město je dnes v dluzích nejen finančních, ale také investičních. Ekonomové nazývají špatné hospodaření s majetkem a infrastrukturou slovy “vnitřní dluh”, který nejčastěji vzniká dlouhodobým zanedbáváním a přehlížením zprávy a údržby.

Za Kulhánkovo působení v komunální politice Karlovy Vary doslova zchudly všem před očima.

Z Karlovarského kraje odchází lidé především za prací, ale mnoho dětí odchází studovat mimo kraj a následně se už téměř nikdo nevrací.

Politici demotivují dál obyvatelstvo nesmyslným utrácením veřejných prostředků, kterému opět na kraji vévodí Petr Kulhánek proslulý dotacemi do všeho, co nemá návratnost ale naopak vytváří další náklady.

V době, kdy lidé a podnikatelé melou z posledního, tak politik Kulhánek vkládá stovky miliónů do neziskové kultury a dalších neinvestičních projektů, které budou do budoucna zatěžovat už tak chudý region.

Hospodaření Karlovarského kraje kritizuje nejen opozice, ale i mnoho odborníků, kteří utíkají z Karlovarského kraje a neobávají se, toho že padnou v nemilost marnotratných a mocichtivých politiků.