13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Vedení Karlovarského kraje tají jména spolupracovníků

(Karlovy Vary, 5. 112. 2022) – Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a mnoho dalších dohod a smluv, které uzavírá vedení Karlovarského kraje podléhá zvláštnímu režimu utajení.  Tento režim utajení si pravděpodobně protizákonně asi opět vymyslel hejtman Petr Kulhánek spolu s ředitelkou krajského úřadu. Ti nechtějí opozičním zastupitelům sdělit, s kým tyto smlouvy a dohody uzavírají.
„Ze zákona máme na tyto informace nárok. Krajské peníze jsou veřejnými prostředky, jejichž používání máme kontrolovat. V tom nám ale hejtman a ředitelka krajského úřadu dlouhodobě brání, a to i přes jasné stanovisko ministerstva vnitra, které je jeho nadřízeným orgánem a již několikrát nám dalo za pravdu,“ vysvětluje poslankyně a předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. Ta již několikrát požádala ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje Martinu Vránovou o možnost nahlédnout do uzavřených smluv a dohod. Ředitelka ale nerespektuje rozhodnutí ministerstva vnitra a opozičním zastupitelům, pravděpodobně na základě nařízení hejtmana, obsah těchto dokumentů tají.
„Již několikrát nám bylo slíbeno, že nám budou dokumenty předloženy, ale při návštěvě úřadu je nám to opakovaně zamítáno. Ani ředitelka úřadu, ani hejtman na to ale nemají právo a tato jejich velmi zvláštní hra v nás vyvolává pocit, že se na krajském úřadě děje něco nekalého. Něco, co má být opozici a veřejnosti utajeno, a co možná ani není v souladu se zákony, nebo takzvanou péčí řádného hospodáře. Hejtman stále zapomíná na to, že peníze, se kterými hospodaří, nejsou jeho osobní, ale jde o veřejné prostředky,“ doplňuje krajská opoziční zastupitelka a chebská radní Gabriela Dostálová s tím, že si zástupci opozice nechtějí z krajského úřadu odnášet nebo kopírovat žádné dokumenty, ale chtějí do nich pouze nahlížet.
O tom, že je na Krajském úřadě Karlovarského kraje něco v nepořádku informoval v minulých dnech i průzkum Zindex.cz, který sleduje například transparentnost zadávání veřejných zakázek a který vyhodnotil Karlovarský kraj jako nejhorší z celé České republiky.
„My samozřejmě víme, že si jednotliví radní uzavírají smlouvy a dohody se svými kamarády a politicky spřízněnými dušemi a víme, že to, bohužel, nezměníme. Jde nám ale hlavně o to, zda tito lidé splňují nějaká odborná kritéria, zda jsou opravdovými odborníky ve svých oborech a zda částky, které jsou jim vypláceny, odpovídají částkám pro tyto činnosti obvyklými,” doplňuje dále Gabriela Dostálová s tím, že od záměru nahlédnout do uzavřených smluv a dohod opozice rozhodně neustoupí.

Blog občana / názory a komentáře :

ilustrativní fotokoláž
ilustrativní fotokoláž

Hejtman Kulhánek už v minulosti čelil otázkám zastupitelů, kteří se dožadují informací o čerpání krajských peněz pro jeho kamarády z politiky. Mnozí pro Kulhánka pracovali už v Karlových Varech, jako například bývalý ředitel Karlovarského symfonického orchestru, ve kterém působí mimochodem také několik politiků hnutí KOA, kde se Kulhánek politicky angažuje ve volbách do zastupitelstva v Karlových Varech. 

O Kulhánkovo přešlapech, manažerských pochybení a politických rozhodnutích za hranou selského rozumu, místní media téměř nepíší.

V minulosti bylo mnoha lidmi potvrzeno, že Kulhánek s mnoha novináři jako politik udržuje zajímavé , až familiární  vztahy, které nejsou zcela obvyklé. Jednou z perliček současné krajské politiky jsou zajímavé vazby na tiskovou mluvčí Krajské knihovny. Zdali vůbec Krajská knihovna nutně potřebuje tiskovou mluvčí je otázka, na kterou nikdo nechce odpovědět.  
Podezření na uměle vytvářené pracovní pozice se s Kulhánkem táhnou už z dob jeho osmiletého působení v Karlových Varech, kde se duplikovaly úřednické pozice s pozicemi, které vznikaly i proti vůli koaličních partnerů, často v Kulhánkem řízených gescích obvykle  formou dohody o provedení práce. Snadné utrácení peněz občanů v neinvestičních „černých dírách“  by podle mnoha lidí Kulhánek mohl vyučovat.
Otázkou zůstává, jaká škola by o Kulhánkovo učení měla vážný zájem…   

Produktem současné demokracie může být rozkulhaná většina podprůměrného braku, který bez morálních hodnot spojují jen upatlaná prasečí koryta.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.