​Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná

REKLAMA
V tradiční Tříkrálové sbírce, kterou spolu se zástupci města, církve a charity poprvé zahájila na začátku ledna i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která ale krátce po té odcestovala na zaslouženou dovolenou na Kanárské ostrovy, koledníci vybrali  přes sto sedmdesát tisíc korun. V sedmnáctileté historii sbírky jde o druhý největší výtěžek.

„Sbírky se zúčastnilo více jak 280 koledníků, kteří měli k dispozici 94 kasiček. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost. Poděkování samozřejmě patří také dárcům za jejich štědrost a vstřícnost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky,“ uvedl ředitel Farní charity Karlovy Vary Aleš Klůc.

Sbírka byla především v režii žáků základních a středních škol se do koledování na Karlovarsku zapojili také skauti a skautky. Součástí doprovodného programu byl i Tříkrálový koncert, který se uskutečnil tradičně ve Vánočním domu v Doubí. Vybrané peníze budou použity na vybudování terapeutické zahrady u stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.