25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Absurdní soudy s Babišem

KVListy

REKLAMA

Radek Schovánek: O situaci v ÚSTR, přesné práci StB a absurdních soudech s Babišem

Kolik se toho tedy dá třeba na Andreje Babiše věcně dohledat?

Já jsem u toho soudu svědčil. Problém soudu s Babišem vůbec není v tom, že by byl nedostatek listinných dokumentů. Údajně se jeho agenturní záznamy nacházejí asi ve dvanácti svazcích. Jsem hluboce přesvědčen, že další dokumenty se nacházejí v Archivu bezpečnostních složek, pouze je tam nikdo pořádně nedohledal. Ale pokud se změní vedení ÚSTR a vedení archivu, může dojít k dohledávání, jestli tam náhodou nejsou nějaké materiály od agenta Bureše. Ten význam toho, co slovenský Ústavní soud řekl, je v tom, že příslušníci StB jsou nevěrohodní. Rozhodnutí těch všech těch tří soudů bylo vlastně na základě svědectví, která byla jednoznačně v jeho prospěch. Naprostou absurditou bylo rozhodnutí nejvyššího soudu, který zpětně zbavil příslušníky mlčenlivosti, což je naprosto neobvyklé. A bylo vidět, že soud neprobíhal standardně. Ale je tam důležitá jiná věc. Ten příslušník Státní bezpečnosti přijde k soudu a řekne: Já jsem si ten spis vymyslel, nic takového nebylo. Já jsem si zprávy někde posbíral a vytvořil jsem nějaké dokumenty. Nadřízeným to stačilo. Ale co tímto svědectvím, kdy je v postavení svědka a nesmí lhát, vlastně říká? Já jsem jako příslušník ozbrojeného sboru pod přísahou falšoval listiny, ohrožoval utajované skutečnosti, protože tam šlo o přísně tajné dokumenty, kradl jsem peníze, které jsem dostával na řízení agentury, podváděl jsem své nadřízené, v rámci organizované skupiny jsem se dlouhodobě a systematicky podílel na nejzávažnější trestné činnosti, jaké se jen příslušník bezpečnostních složek vůbec může dopustit. Toto všechno je promlčené a teď tu stojím jako hodnověrný svědek a věřte mi.

To přesně uchopil slovenský ústavní soud a řekl, že příslušníci, kteří svědčí v těchto procesech, svědčí ve své věci a že v tom nejsou objektivní a že máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Oni byli pilířem toho režimu, a pokud je soud chce použít jako svědky, je třeba, aby jejich svědectví bylo něčím dalším doplněno. To znamená, aby byly další podpůrné důkazy o tom, že mluví pravdu.

celý článek…

Babiš byl získán ke spolupráci s StB 11.11.1982

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.