Anketa senior roku skončila

REKLAMA

Senior roku 2019 jsou :

• MUDr. František Matějovič  (74 let, Cheb)
Celý svůj profesní život zasvětil medicíně a pacientům západočeského regionu. Jako internista a gastroenterolog se velmi zasadil o nově zaváděnou metodu screeningu kolorektálního karcinomu. Stál na počátku celé řady dalších specializačních vyšetření, a to nejen ve svém oboru gastroenterologie, ale napříč celou medicínou, například též v oblasti kardiologie, kde byl průkopníkem metody dočasné kardiostimulace. V medicíně je stále aktivní a činný, bez ohledu na svůj věk. Dodnes provozuje ordinaci v Chebu.

• Gertruda Maruščáková (68 let, Sokolov)
I když je sama postižená a téměř nevidí, pomáhá postiženým lidem. Pracuje v Tyflocentru Sokolov jako regionální manažer a je velmi oblíbená nejenom u klientů, ale i u kolegů. Její velké obětavé srdce pomohlo spoustě klientům zvládnout zrakový handicap a navrátit se zpět do společenského života.

• Hermína Kaňková (79 let, Karlovy Vary)
Je členkou Českého červeného kříže od roku 1950 a i přes svůj vysoký věk se velmi aktivně podílí na činnosti oblastního spolku Českého červeného kříže v Karlových Varech. Své bohaté zkušenosti předává zejména na sociálním a humanitárním úseku. V roce 2018 byla oceněna medailí Alice Masarykové, což je nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům tohoto občanského sdružení.