Atletický stadion v Tuhnicích už vlastní město

REKLAMA

Karlovy Vary usilují o  dotaci okolo 20 milionů Kč na  revitalizaci atletického stadionu v Tuhnicích. Dnes areál patří městu. Téměř roční snažení města o získání areálu završí zápis do katastru nemovitostí. Karlovy Vary v průběhu tří let zaplatí celkem 11 milionů korun společnosti THR, která stadion městu prodala. Úředníci převezmou fyzicky stadion po zápisu do katastru a zahájí práce, které zmapují stav nemovitostí a infrastruktury.

„Prvním úkolem, který máme po převzetí a provedení inventarizace, je posečení trávy v areálu. Následně
musíme do detailu zjistit, kam účleně v areálu investovat, například do propadlé podlahy v kotelně“ uvedl náměstek primátora Michal Riško (ČSSD).

„Areál je sice trochu zchátralý a potřebuje opravit, ale je zcela funkční a doposud v omezené míře slouží svému
účelu. Primátor Petr Kulhánek (KOA) k tomu podotkl, že sportovní hala s restaurací ale k areálu nepatří a město tento objekt nekupovalo. „Nebyl součástí nabídky,“ konstatoval Kulhánek.

Město jedná s ministerstvem školství o příslibu dotace, která by mohla být okolo 20 milionů korun a využít peníze hodlá právě na revitalizaci stadionu, toto vyplyne z toho, jak bude možné s dotačními penězi naložit.

Zatím není  přesně spočítáno, jaké budou roční náklady na provoz stadionu a nebyl vybrán ani  jeho správce.
„Mohla by to být některá z městských společností, vyloučená není například ani KV Arena. Do doby, než
dostane město dotaci, bude mít na starost provoz odbor správy majetku města,“ poznamenal Riško.
„Následně po převzetí majetku se setkáme se zástupci všech sportovních klubů, které stadion v Tuhnicích v současné době využívají, řešit budeme kromě jiného zachování kontinuity nájemních smluv,“ dodal náměstek Michal Riško.