14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Čechů v exekuci je 834 tisíc

REKLAMA

Exekuce představují významný problém pro stále více českých domácností i podnikatelů. Největší nárůst exekucí je za poslední dva roky zaznamenán v Karlovarském kraji, kde převýšil  10 %. Druhým je Ústecký kraj S více než  8 % a Středočeský kraj, kde se podíl navýšil na téměř 6 %.

Stále více Čechů má problém s vícečetnými exekucemi. Především Ostravsko je známé lidmi s vícečetnými exekucemi, kde nejdou výjimkou lidé původně pracující v oblasti hornictví, kteří mají i sedm exekucí v právní moci, které dlouhodobě nesplácí.

Celkově je v exekuci 834 tisíc lidí, téměř polovina má čtyři a více exekucí. Počet těchto lidí meziročně narostl o desetinu.

Lidí s deseti a více exekucemi bylo na konci loňského roku 145 tisíc.

Celkem 85 procent probíhajících exekucí nevymahatelných.

Nejvíce postiženými kraji je Ústecký a Karlovarský, následuje Liberecký a Ostravský. Často migrace zadlužených lidí údaje zkresluje. Důvodem migrace dlužníků jsou nejvíce poškozené vztahy nejen v rodině, ale také na veřejnosti. Dlužníci proto často odchází z míst, kde si dluhy vytvořili a vyhledávají v úplně jiných městech republiky nové příležitosti s tím, že ve větších aglomeracích je přirozeně také více anonymity.

Stále častěji se objevují lidé s vícečetnými exekucemi. V pochybných vztazích, osobních  i profesních se realizují v partnerských vztazích nebo končí na ulici bez domova. Jejich motivace pracovat nebo podnikat  je díky exekucím velmi problematická. Mnoho lidí s dluhy končí i na nelegálním pracovním trhu, nebo se zabývají různými druhy příživnictví, které není jako za socialismu trestné, ale jen nemorální a nemravné.

V České republice existují dva oficiální rejstříky exekucí. Jedná se o Centrální evidenci exekucí, kterou vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky a Rejstřík zahájených exekucí spravovaný Ministerstvem spravedlnosti.

Ani jeden z uvedených rejstříků ale neeviduje exekuce správní a daňové a tak v ČR zásadně chybí informace o skutečném celkovém počtu vedených exekučních řízení.

Žádná z veřejných institucí aktuálně nepracuje komplexně s exekučními daty, ani je nijak neanalyzuje, natož, aby je využívala při své činnosti. Vzhledem k závažnosti problému včetně všech jeho negativních sociálních i ekonomických dopadů, je to zjištění minimálně zarážející a zamyšlení hodné.

Jedním z nedostatků problematiky evidence exekucí spočívá v nenaplnění logiky kauzality. Každá příčina vyvolává svůj následek. Skutečnost posledních několika let se nesla v duchu odstraňování druhotných následků.

S kým pracovat a jak nenaletět. 

Asi každý by nerad při podnikání naletěl zadluženým lidem, kteří se mohou tvářit jako manažeři, podnikatelé nebo dokonce jako úspěšní politici, či zaměstnanci soukromých firem s neprůhlednou strukturou. Často se snaží vylákat peníze jako zálohu na podnikání nebo laciné pořízení nějaké věci, o které ví, že ji věřitel chce, nebo potřebuje.

I přes to, že dlužníky nelze odhalit z volně přístupných zdrojů, je žádoucí si takové informace legálně pořídit za úplatu a dokonce on-line. Několik desítek korun Vám může ušetřit nervy a desetitisíce, kdy často své peníze už nikdy neuvidíte a dlužníkovi jen přibude jedna nevymahatelná exekuce navíc


MOŽNÁ NĚKDO Z VAŠEHO OKOLÍ POTŘEBUJE VYŘEŠIT SVÉ DLUHY A MŮŽE BÝT RIZIKEM PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ

Centrální evidenci exekucí


napsali jsme dříve:

Zadlužený krizový manažer sklidil kritiku kolegů

O lidech působících v politice s dluhy  a exekucemi na krku budeme dál informovat.

 

 

 

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.