25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Základní škola Konečná rozvíjí u žáků finanční gramotnost

REKLAMA

Karlovy Vary – Projekt Abeceda peněz

Na Základní škole, Karlovy Vary Konečná se pedagogové snaží u žáků rozvíjet finanční gramotnost.

Dne 12. prosince 2019 se žáci 5. A ze základní školy Konečná zúčastnili projektu „Abeceda peněz“, který zaštiťuje Česká spořitelna. Projekt se zaměřuje na rozvoj finanční gramotnosti žáků 4. a 5. tříd. V rámci tohoto projektu žáci dostali od České spořitelny bezúročnou půjčku 3 000,- Kč na nákup surovin a výrobků, které posléze mohli zpeněžit. Při realizaci projektu si žáci rozvíjeli týmovou spolupráci, komunikaci, kreativní myšlení, schopnost řešit problémy a samozřejmě i matematiku, český a anglický jazyk. Velmi obtížné bylo pro žáky odhadnout, o jaký výrobek budou mít potenciální zákazníci největší zájem. Na výběru a vlastní výrobě výrobků žáci pracovali nejen v prostorách základní školy Konečná, ale i za velké podpory rodičů doma. Žáci si díky projektu uvědomili, co vše obsahuje cena konečného produktu, jak se stanovuje jeho cena, co je to půjčka a že půjčené peníze je třeba vracet. Na závěr bych za žáky třídy 5. A chtěla poděkovat všem, kteří nám při realizaci projektu pomohli. V první řadě určitě rodičům, kteří dětem pomáhali s přípravou výrobků, dále týmu lidí České spořitelny, který se na projektu podílí, a v neposlední řadě vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, že s námi při výrobě produktů měli trpělivost.

Mgr. Martina Vaculíková, třídní učitelka 5. A


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.