Chebské vánoční trhy

REKLAMA

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb 30. 11. – 26. 12. 2019

Kluziště a občerstvení v provozu do 24. 1. 2020

„prožijte kouzlo českých Vánoc…”

OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNÍCH STÁNKŮ od 11:00 do 20:00 hod. (do 21:00 hod. šenk u kluziště)

OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ)
od 9:30 do 14:00 hod. – pro školy ve všední dny
od 14:00 do 21:00 hod. – pro veřejnost ve všední dny
od 9:30 do 21:00 hod. – pro veřejnost o víkendech
od 1.1. – 24.1.2020 od 14:00 – 20:00 hod. – pro veřejnost
půjčovna bruslí – 50 Kč/ děti 30 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA JEŽÍŠKOVY DÍLNY
od 8:30 do 13:00 hod. – pro školy ve všední dny
od 14:00 do 19:00 hod. – pro veřejnost ve všední dny
od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 19:00 hod. – pro veřejnost o víkendech

V PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE

FLAŠINETÁŘ – od 15:00 do 19:00 hod.

ZVONKOHRA – v 17:00 hod.

30.11. sobota
11:00 – 12:00 hod. Velký průvod městem – CHEBSKÁ VÁNOČKA
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
KC KOTEC- Terénní program: Cílem služby je vyhledávat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Centrum podpory rodiny: Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. K-centrum Cheb: Posláním kontaktního centra je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti. Poskytování odborného sociálního poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek zaměřené na řešení dané situace.
V horní části náměstí ozvučení a LED obrazovka
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohr
17:01 – 17:10 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ
17:10 – 17:11 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
17:11 – 17:35 hod. PETR KOLÁŘ – zpěvák
17:35 – 17:55 hod. KAROLÍNA BERKOVÁ – operní pěvkyně
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ
18:05 – 18:30 HOD. DISKOTÉKA pro děti s Vánočním andělem na ledě

1.12. neděle
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
Farní charita Cheb – Farní charita Cheb pořádá veřejnou sbírku na léčení a rehabilitaci Jindříška Rady, který trpí závažným poškozením některých mozkových center, řídících rovnováhu a koordinaci pohybu. Ze získaných prostředků budou financovány metody, přinášejí viditelné výsledky a pokrok do života pacientů, a zdravotní pojišťovny je přesto nehradí – napřklad hypoterapie, Tomatisovu metodu (poslechová terapie pro rozvoj řeci), Feldenkreisovu metodu (pohybová rehabilitace)… Farní charita Cheb je církevní organizace, která pomáhá bez rozdílu všem lidem v nouzi na principu křesťanské lásky.
14:00 – 14:30 hod. FLAŽOLÍK – umělecký show
14:30 – 15:00 hod. AKORDEONOVÝ ORCHESTR MAR. LÁZNĚ – orchestr
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. KRISTINA KŮTKOVÁ – zpěvačka
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. AKORDEONOVÝ ORCHESTR MAR. LÁZNĚ – orchestr
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

2.12. pondělí
16:30 – 17:00 hod. MILAN SAMKO – zpěvák
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. Soutěže o ceny na ledě
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. MILAN SAMKO – zpěvák
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

3.12. úterý
16:30 – 17:00 hod. RADIOMAJÁK – kapela
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. TŚ MAGIC STAR CHEB – taneční skupina
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. RADIOMAJÁK – kapela
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

4.12. středa
16:30 – 17:00 hod. SÁRA HOBLOVÁ – zpěvačka
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. TRINITY CHEB – sportovní klub
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. SÁRA HOBLOVÁ – zpěvačka
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

5.12. čtvrtek
16:00 – 18:00 hod. Čertovský rej
16:00 – 16:30 hod. DISKOTÉKA PRO DĚTI s čertem na ledě
16:30 – 17:00 hod. POHÁDKA – Čertovská, Chebské divadlo
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:05 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:05 – 17:55 hod. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – show pro děti
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

6.12. pátek
16:30 – 17:00 hod. REGIONÁLNÍ BISKUPSTVÍ V BEYREUTHU – sbor
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. Soutěže o ceny na ledě
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. REGIONÁLNÍ BISKUPSTVÍ V BEYREUTHU – sbor
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

7.12. sobota
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
KRDMK a ANNA KK Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží a provozuje akreditované Informační centrum pro mládež v Chebu. ICM je pracoviště, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informace především z oblastí studium, práce, cestování a volný čas. Jednou z klíčových aktivit je poskytování služeb kariérového poradenství žákům základních škol při volbě střední školy, nebo podpory absolventům těchto škol při hledáním zaměstnání. Nedílnou součástí práce ICM je podpora zájmového vzdělávání dětí s cílem podpořit je v dalším studiu a jeho úspěšném dokončení. Mezi tradiční a pravidelné aktivity patří spolupráce se základními školami, kde pracovníci ICM realizují přednášky a workshopy na různá témata podporující rozvoj osobnosti dítěte. Stejně tak jsou oblíbené vzdělávací programy a dílny pro dospělé, především pro pracovníky s dětmi a mládeží, ale i pro širokou veřejnost. Forma příspěvku – kombinace nákup, sbírka.

14:00 – 14:30 hod. LUBĚNKY – sbor
14:30 – 15:00 hod. MONIKA ABSOLONOVÁ – zpěvačka
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. LUBĚNKY – sbor
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. MONIKA ABSOLONOVÁ – zpěvačka
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

8.12. neděle
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
Fokus Cílem služeb organizace Fokus Mladá Boleslav z.s. je zvýšení kvality života klientů s duševním onemocněním, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Naší vizí je proto vytvořit v rámci stávající sociálně terapeutické dílny prostor, který bude na prvním místě nabízet klientům možnosti, jak zlepšit kvalitu vlastního života a posílit vlastní soběstačnost. V tuto chvíli pracujeme na rozšíření dílen o dílnu na výrobu keramiky. Tvořivá dílna je pro klienta především prostorem k sebevyjádření, radosti z tvoření, sebepoznání a v neposlední řadě i k překonání své často domnělé hranice možností. Výroba keramických výrobků otevírá nové možnosti například klientům s problémy v oblasti jemné a hrubé motoriky. Na tento projekt přispějete nákupem našich výrobků.

14:00 – 14:30 hod. Soutěže o ceně na ledě
14:30 – 15:00 hod. MILAN PEROUTKA – zpěvák
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. FLAŽOLÍK – umělecká show
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. MILAN PEROUTKA – zpěvák
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

9.12. pondělí
16:30 – 17:00 hod. 7 HŘÍCHŮ – kapela
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. LA DOLCE VITA SOKOLOV
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. 7 HŘÍCHŮ – kapela
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

10.12. úterý
16:30 – 17:00 hod. ALENA SHIRMANOVÁ – zpěvačka
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. ZUŠ KRASLICE
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. ALENA SHIRMANOVÁ – zpěvačka
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

11.12. středa
16:30 – 17:00 hod. SBOR ŠTĚPÁNKY STEINOVÉ – Karlovy Vary
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. ZUŠ KARLOVY VARY
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. SBOR ŠTĚPÁNKY STEINOVÉ – Karlovy Vary
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ
18:00 – 18:30 hod. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

12.12. čtvrtek
16:30 – 17:00 hod. 9. PLANETA – kapela
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. SK Kraso Cheb – krasobruslařská show
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. 9. PLANETA – kapela
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

13.12. pátek
16:30 – 17:00 hod. ZUŠ CHEB
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. MŠ MALÉ NÁMĚSTÍ
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. ZUŠ CHEB
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

14.12. sobota
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
Joker – Návštěvníci našeho stánku mohou přispět nákupem našich výrobků. Vybrané peníze budou použity na nákup pohonných hmot, díky kterým můžeme každý den svážet naše klienty k nám do sociálně terapeutických dílen a tím jim napomáhat v jejich začlenění do společnosti. Specifikum spolku Joker je, že poskytuje komplexní podporu a péči osobám se zdravotním postižením, které se chtějí zapojit do společnosti a pracovat. Nabízíme sociální služby sociálně terapeutické dílny a osobní asistenci a dále provozujeme chráněná pracovní místa, kde pracují pouze osoby se zdravotním postižením.

14:00 – 14:30 hod. Soutěže na ledě
14:30 – 15:00 hod. EVA BUREŠOVÁ – zpěvačka
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. KRISTINA KŮTKOVÁ – zpěvačka
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. EVA BUREŠOVÁ – zpěvačka
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

15.12. neděle
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
Pomoc v nouzi Cheb Naše nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s, jejíž součástí je Intervenční centrum Karlovarského kraje, se bude prezentovat prostřednictvím dceřiné společnosti Čoky. Ta zaměstnává klienty domu na půl cesty a azylových domů – tito se podílejí na výrobě čokolád, domácích marmelád a svíček – vše ruční výroba. Intervenční centrum je služba pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Výtěžek z prodeje produktů Čoky bude použit částečně pro oběti domácího násilí, které se často dostávají při jeho řešení do finanční krize, část peněz půjde na nákup surovin pro Čoky.

14:00 – 14:30 hod. Bád Boys – kapela
14:30 – 15:00 hod. BOHEMIAN MARCHING BAND
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. Bád Boys – kapela
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. BOHEMIAN MARCHING BAND
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

16.12. pondělí
16:30 – 17:00 hod. MŠ OSVOBOZENÍ
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. ZŠ CHEB, KOSTELNÍ NÁM.
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. DDM CHEB
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

17.12. úterý
16:30 – 17:00 hod. MŠ 26. DUBNA
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. MŠ BEZRUČOVA
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. 4. ZŠ CHEB
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

18.12. středa
16:30 – 17:00 hod. MŠ KOMENSKÉHO
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. 3. ZŠ CHEB
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. 1. ZŠ CHEB
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

19.12. čtvrtek
16:30 – 17:00 hod. MŠ DO ZÁTIŠÍ
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. 2. ZŠ CHEB
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. SCHŠ CHEB
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

20.12. pátek
16:30 – 17:00 hod. 6. ZŠ CHEB
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. 5. ZŠ CHEB
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

21.12. sobota
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
Nadační fond Světlo naděje – Nadační fond Světlo Naděje Vás srdečně zve na vánoční trhy v Chebu, kde budeme mít v sobotu 21. 12. 2019 stánek. Přijďte podpořit náš projekt Rozsviťme světlo v dětský duších. Budete si moc u nás koupit náramky, lapače snů, keramiku a dárek pro Vaše čtyřnohé miláčky a mnoho dalšího. Výtěžek se rozdělí mezi 2 nemocné děti. Jedním z nich Honzík z Chebu, kterému byla diagnostikována dětská mozková obrna s hydrocefalem, krátce po porodu mu byl implantován IV shunt, který mu odvádí přebytečnou tekutinu do střevních kliček. Druhým chlapečkem je 6letý Adámek, kterému byla diagnostikována Merosin deficitní kongenitální dystrofie. Tato diagnóza způsobuje problémy s dýcháním, polykáním a chůzí. Adámek příspěvek využije na nákup ortézy a dalších zdravotnických pomůcek, které bude potřebovat po nadcházející operaci.
14:00 – 14:30 hod. Soutěže na ledě
14:30 – 15:00 hod. KUJME PIKL E BAND – KAPELA NEJEN PRO DĚTI
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. FLAŽOLÍK
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. KUJME PIKLE BAND – KAPELA NEJEN PRO DĚTI
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

22.12. neděle
11:00 – 20:00 hod. Charitativní stánek – I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
Hospic sv. Jiří v Chebu – Hospic Sv. Jiří, o.p.s. nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. V rámci adventních trhů budeme prodávat výrobky našich podporovatelů. Mezi výrobky najdete šperky z různých materiálů, pytlíček bylinek, pletené kabelky a mnoho dalšího. Návštěvníci mohou přispět i do veřejné sbírky hospice na nákup zdravotnického materiálu a léků.
14:00 – 14:30 hod. Den s HC STADION CHEB – soutěže, ukázka tréninku
14:30 – 15:00 hod. KAMIL STŘIHAVKA
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. Den s HC STADION CHEB – soutěže, ukázka tréninku
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. KAMIL STŘIHAVKA
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

23.12. pondělí
16:30 – 17:00 hod. DPSA – SAŠÁCI – dětský sbor
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:25 hod. CHORUS EGRENSIS – smíšený sbor
17:25 – 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
17:30 – 17:55 hod. JOSEF ŠTÁGR A ALEXANDRA BENEŠOVÁ – muzikálové melodie
17:55 – 18:00 hod. PONOCNÝ

24.12. úterý
11:00 – 14:00 hod. Prodejní stánky
11:00 – 23:00 hod. Ledová plocha
22:00 – 23:00 hod. Stánky s občerstvením
22:25 – 22:30 hod. PONOCNÝ
22:30 – 23:00 hod. ŠTĚDROVEČERNÍ KOLEDY NA LEDĚ

25.12. středa
14:00 – 14:30 hod. Soutěže na ledě
14:30 – 15:00 hod. HYNEK TOM – zpěvák
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. ZPĚV S FLAŠINETEM
17:25 – 17:00 hod. HYNEK TOM – zpěvák

26.12. čtvrtek
14:00 – 14:30 hod. Soutěže na ledě
14:30 – 15:00 hod. MARKÉTA KONVIČKOVÁ – zpěvačka
17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
17:01 – 17:20 hod. ZPĚV S FLAŠINETEM
17:25 – 17:00 hod. MARKÉTA KONVIČKOVÁ – zpěvačka

zdroj:chebskevanoce.cz