Důvody kritiky procesu transformace

REKLAMA

fotokoláž KVL

Rozhovor s Janou Vildumetzovou Mračkovou (ANO), přináší informace o špičce ledovce, který se tyčí nad organizováním utrácení veřejných peněz současnými koaličními  politiky kraje, včele s hejtmanem Kulhánkem (KOA).

V současné době redakce dostává nové indicie vedoucí do netransparentního prostředí, které organizuje podezřelé rozdávání veřejných peněz, často propojené vazbami na politiky a příjemce dotací, které bobtnají a zároveň mizí v neměřitelných projektech, připomínající nakašírované, prázdné skořápky bez obsahu a potenciálu do budoucna.

Mementem Kulhánkovo hospodaření je současná ekonomická situace v Karlových Varech, kde celých osm let spravoval městské finance a dnes se město nachází v astronomických dluzích.

Proč kritizujete systém výběru strategických projektů?
Kraj obdržel celkem 46 projektů. Tyto projekty mají být financovány z veřejných peněz a proto by
veřejnost, potažmo jejich zastupitelé, měli být informováni o tom, kdo se o tyto peníze uchází a kam
by tyto peníze v celkové výši 6,3 miliardy korun mohly a měly být investovány. Proto od začátku
tvrdíme, že projekty měly a stále mají, být veřejně prezentovány a následně má dojít ke shodě na
tom, které projekty budou vybrány a zařazeny mezi takzvaně strategické. A tato shoda má být co
nejširší, neboť proces transformace bude trvat déle než jedno funkční období této krajské vlády.

Proč kritizujete průběh hodnocení projektů?
Předně kritizujeme skutečnost, že si kraj najal poradenskou firmu AQE. Vůbec ji přitom nepotřeboval.
Kraj je vybaven dostatečným aparátem, který je schopen projekty roztřídit a posoudit.
Moravskoslezský ani Ústecký kraj si nikoho nenajal. Navíc víme, že společnost zdaleka nevykonávala
jen poradenskou činnost, ale přímo zasahovala do přípravy projektů, připravovala hodnotící kritéria a
ještě se podílela na hodnocení projektů. Prostě toto je naprosto nepochopitelný postup, který nemá
s transparentností a férovostí nic společného. Myslíme si dokonce, že by se někteří žadatelé mohli i
ozvat a podezřívat vedení kraje z upřednostnění některých projektů. A ještě jedna věc ke společnosti
AQE, a tou jsou finance. Tato společnost inkasovala z krajského rozpočtu milionové částky bez
výběrového řízení a vše bylo na základě mnohasettisícových dodatků ke smlouvám, což opět není
úplně běžné.

Co se vám nelíbí na vybraných projektech?
Myslíme si, že mezi projekty chybí takzvané produktivní investice, tedy projekty, které mají
hmatatelné a jasně čitelné výsledky a to ať už ekonomické nebo personální. Bavíme se o transformaci
regionu a zahlazení následků těžby hnědého uhlí a vedení kraje chce rekonstruovat horský hotel, kde
se nikdy nic netěžilo? Hotel, který bude následně provozovat soukromá společnost? Z veřejných
peněz někomu opravíme hotel a pak mu ho dáme, aby si tam podnikal? Vždyť to je naprosto
proti všem zásadám a dotačním pravidlům. Dalším problémem je z našeho pohledu několik málo
čitelných agentur, jejichž přínos pro kraj je minimálně diskutabilní a hlavně není nijak vyčíslený nebo
viditelný jejich přínos. Vše je v oblasti teorie, pokusu a omylu. A přitom dobře víme, že mezi
přihlášenými projekty produktivní investice jsou, úplně stejně jako tam jsou projekty, kde je jasně
specifikám počet nových pracovních míst, ekonomický přínos regionu a mnoho dalšího. A tyto
bychom rádi znali a chtěli mít možnost posoudit, zda jsou reálné a pro kraj přínosné.

Tvrdíte, že schválení rekonstrukce hotelu Klínovec Evropskou komisí bude problematické?
Z jasně stanovených dotačních kritérií je patrné, že rekonstrukce horského hotelu Klínovec je
minimálně diskutabilní a její schválení bude problematické. Proto, si myslíme, že by nám vedení kraje
mělo prezentovat všechny přihlášené projekty a měli bychom společně diskutovat o tom, zda
například zmiňovanou rekonstrukci hotelu Klínovec nenahradit nějakým jiným pro region
přínosnějším projektem. Diskutabilní je i projekt Vlaštovka v Aši, kde bychom přivítali podobný
postup.

Kritika zazněla i na adresu Regionální stálé konference (RSK)?
Ano. Kritizujeme i tento subjekt, ale v souvislosti s ním kritizujeme stále dokola vedení kraje, neboť víme,
že ani členové RSK nedostali úplné a dostatečné informace k celému procesu transformace
ani k jednotlivým projektům hodnotitelům a dalším důležitým věcem.

Zmiňujete problémy i ohledně hodnotitelů. Proč?
Dodnes nevíme, kdo hodnotitelé byli. Nevíme, jestli to byli kamarádi radních, jestli to byli zástupci
předkladatelů jedenácti vybraných strategických projektů, zaměstnanci společnosti AQE, kteří jednali
na politickou objednávku… Prostě nevíme vůbec nic. Vše je tajné, zamlžené a zastřené. Tak to ale být
nemá. Na začátku jsme říkali, že se jedná o veřejné finanční prostředky a proto má být vše jasné,
přehledné, transparentní a hlavně na základě většinové shody.

Jaké řešení nyní navrhujete?
Navrhujeme provést celý proces znovu a to v co nejkratším termínu. Navrhujeme prezentovat
veřejně všechny projekty, diskutovat o nich, najít většinovou shodu a teprve poté je předložit vládě a
evropské komisi.

Dá se toto ještě nyní stihnout?
Určitě se dá stihnout hodně věcí. My jsme připraveni pracovat a jsme připraveni procesu
transformace věnovat patřičnou pozornost a zodpovědnost. Jedná se totiž o obrovský balík peněz, o
obrovskou šanci pro Karlovarský kraj a jeho obyvatele a samozřejmě i o obrovskou šanci pro starosty
měst, místní podnikatelské a další subjekty působící na území kraje.


Současný hejtman Kulhánek jako bývalý novinář má s mnohými redaktory na Karlovarsku velmi rozvinuté osobní vztahy, nemůže tak objektivně  obhajovat svá neobhajitelná rozhodnutí, protože již dříve ve více případech bylo zřejmé, že některá media si objektivním informováním o politikovi Kulhánkovi už mnohokrát svou reputaci oznámkovala mimo jiné i tím, že neinformovala o řadě přehmatů a trestních oznámeních, kterým Kulhánek jako politik čelil.

Peprné je především to, že u jiných politiků takové informace vždy plnily hlavní stránky, kde se palcové titulky nepřehlédnutelně vyjímaly, včetně jejich masivního šíření na sociálních sítích.

O Kulhánkovo “férovosti”  mnoho jeho politických kolegů hovoří jako o velikém zklamání.


Na výlety k moři za peníze občanů