13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Ex starosta Ostrova způsobil městu problémy

REKLAMA

 

Spor mezi společností EHC Czech a městem Ostrov na Karlovarsku se stupňuje. Firma postavila v místní průmyslové zóně halu, ale město Ostrov nedodrželo písemný příslib, který učinil bývalý starosta Pavel Čekan (zvolený za ČSSD). Podle nového starosty Jana Bureše (ODS)  je příslib neplatný, protože nebyl řádně schválen zastupitelstvem a ex starosta jej nebyl oprávněn podepsat.

Podnikatel Petr Haak se zajímal o pozemky v ostrovské průmyslové zóně, ale v té době byla situace zcela odlišná. Dostal slovní  i smluvní ujištění, že město komunikaci s příslušenstvím postaví. Po volbách nové vedení města stavbu odmítlo provést.

Podle současného starosty Jana Bureše (ODS) není smlouva, kterou ex starosta Čekan podepsal platná, protože nebyla řádně schválená zastupitelstvem. Bývalý starosta nikdy smlouvu ke schválení nepředložil a bez vědomí zastupitelstva ji podepsal. To, že Čekan neměl právo takovou smlouvu  podepsat podnikatel nevěděl. Když se o neplatnosti smlouvy dozvěděl, už bylo pozdě ze stavby haly v Ostrově odstoupit.

Ex starosta Čekan už dříve veřejně potvrdil, že smlouvu skutečně podepsal s tím, že ve vedení města se projednávala a při podpisu prý byl ujištěn, že dokument dalšímu schvalování nepodléhá. To potvrzuje už jen fakt, že oficiálně o tom nikdo se zastupitelů nevěděl a počíná politika Čekana bylo přinejmenším netransparentní a vše vypadá,  jako by politik neznal ani zákon o obcích, který projednávání veřejných věcí v mnohém řeší .

„Ale když to nebyla pravda, když to bylo špatně, proč se tehdy neozval právník, tajemník či nějaký úředník, který na smlouvě pracoval. Proč neřekl: Takhle to nejde, starosto?“ podivoval se Čekan, který přiznal v této souvislosti i policejní stíhání. „Byl jsem několikrát na výslechu. Státní zástupce ale celou věc odložil, k trestnému činu nedošlo, nijak jsem město nepoškodil,“ uvedl pro iDnes  ex starosta Čekan.

Tím, že stavba nebyla zahájena a smlouva byla shledána jako neplatná unikl politik Čekan trestnímu stíhání, protože nedošlo fakticky ke způsobení škody městu Ostrov.

Výmluvě na neznalost zákona u bývalého ex policisty a ex starosty v jedné osobě se mohou odborníci jen hlasitě zasmát. Politik unikl spravedlnosti jen o vlásek a kdyby působil v nové koalici, situace by byla zcela odlišná a nic by se možná ani nepřišlo.

Firma EHC Czech je poškozena právě chybným rozhodnutím bývalého starosty a vše může mít dohru u soudu.

Celý případ se jeví, jako by politicky činné osoby byly více než svéprávnými, jen loutkami ve hře, která moha probíhat v zákulisí. Už jen fakt, že komunikace se počítají ve stovkách tisíc a zastupitelstvo schvaluje i daleko menší sumy vyvolávají ex starostovo výmluvy spíš dohady a spekulace, které ho činí spíš nedůvěryhodným.

I Karlovarský kraj má své kmotry, ale ti se ve veřejných funkcích neobjevují, mediím na otázky neodpovídají a využívají práva na soukromí. Co, nebo kdo skutečně stál za poněkud zvláštním chováním protřelého politika, který má zkušeností na rozdávání, nebo zdali se jednalo o jeho nevědomost může každý jen spekulovat. Čekan skončil náhle jako starosta a posléze opustil ČSSD. Dnes se hlásí k Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst (HNHRM)

(mapa vlivných)

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.