13. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Hejtman Kulhánek návrh podpory nepedagogickým pracovníkům nepodpořil

REKLAMA

Zastupitelé Karlovarského kraje schválili návrh z pera klubu ANO, který je komplexně přistupující k možné pomoci při řešení situace ve školství v Karlovarském kraji, týkající se nepedagogických pracovníků. Pro toto usnesení překvapivě nehlasoval hejtman Petr Kulhánek (STAN/KOA), který často politicky okupuje školství, kde organizuje školní parlamenty a nepřímo politicky ovlivňuje dění ve školských zařízeních.

Mnoho členů hnutí KOA jsou pedagogové, po jejichž zádech Kulhánek vystoupal do politických funkcí. Dnes, kdy se očekávalo, že se Kulhánek za zaměstnance ve školství jednoznačně postaví, ale nastává další z rozkulhaných veletočů s podtextem populistického kalkulu, politikaření a mediálních fabulací.


Zastupitelé Karlovarského kraje schválili usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje:

1. konstatuje, že školská zařízení na území Karlovarského kraje, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, města a obce, nechtějí propouštět  nepedagogické pracovníky či zkracovat jejich úvazky z důvodu, že došlo ke snížení finančních prostředků alokovaných ve státním rozpočtu v kapitole školství

2. považuje zachování stávající úrovně, a to i co se týče zabezpečení chodu školských zařízení, jejich bezpečnost a kvalitu služeb jako je například stravování za svoji prioritu

3. pověřuje hejtmana Petra Kulhánka, aby vstoupil do jednání se státem a zajistil financování nepedagogických pracovníků pro školská zařízení na území Karlovarského kraje ze státního rozpočtu

4. požaduje, aby Vláda ČR schválila navýšení financí pro nepedagogické pracovníky minimálně na úroveň předchozího roku

5. ukládá hejtmanovi Petrovi Kulhánkovi informovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje o průběhu a výsledku jednání dle bodu 3. tohoto usnesení.

„Jsem moc ráda, že jsme to usnesení přijali, je pro nás úspěch, že jsme dokázali pro dobrou věc přesvědčit i zástupce koalice. Zároveň jsem velmi zvědavá, jak se k tomu postaví současný hejtman, který pro usnesení nehlasoval. Jestli bude za náš kraj a jeho obyvatele bojovat a nebo, jak bývá jeho zvykem, vše dopředu vzdá, protože stejně jako ministr školství reprezentuje hnutí STAN,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně krajské stínové vlády.


Kdo je politik Kulhánek, o čem média mlčí?

Kulhánkovu lenost a nepracovitost v minulosti kritizovali i významní čeští politici v souvislosti s vleklou rekonstrukcí Císařských lázní, kterou ani za dvě volební období nedokázal spustit. Další skupiny politiků kritizují Kulhánka proto, že v minulosti tvořil trafiky pro politické vazaly prostřednictví dohod o provedení práce z rozpočtu Karlovarského Kraje. Celkový obraz Kulhánka se po více než čtrnácti létech jeví, že jako politik se obratně orientuje v utrácení veřejných peněz, ale nikoliv jako hospodář, ale jako ten, kdo umí rychle v neinvestičních dotacích roztočit každou veřejnou korunu.

V minulosti na politickou práci Kulhánka bylo podáno několik trestních oznámení, ale policie obvinění ze spáchání konkrétního trestného činu nesdělila.  Zajímavé je, že o trestních oznámeních na Kulhánka veřejnost neinformovalo mnoho novinářů, se kterými si Kulhánek dlouhé roky tyká. Ale někteří novináři tyto informace v jednotlivostech zveřejnili.

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.