25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Hejtman šetřit nehodlá, přijímá další úředníky a vozí radní na výlety

ilustrativní fotokoláž

ilustrativní fotokoláž

(Karlovy Vary, 24. 1. 2023) 

Krajská opozice již mnohokrát upozorňovala na doslovné plýtvání veřejnými finančními prostředky na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Poukazovala přitom nejen na zcela zbytečně vymyšlené další placené posty pro spřízněné politiky, ale i na nejrůznější individuální dotace, které končí u kamarádů napojených na vedení kraje.

„Vláda vyzývá občany k úsporám a koalice na kraji, která je složená z krajských politiků 5koalice, v čele s hejtmanem za STAN, dělá úplný opak,“ říká poslankyně parlamentu a krajská opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.

Podle zjištění opozice vzroste v letošním roce počet úředníků z 382 na 402, což však nebrání vládnoucí koalici pokračovat v najímání dalších externích firem, nebo placení rádoby odborníků z řad jejích známých a kamarádů.

„Samostatnou kapitolou jsou individuální dotace, kde se absolutně nešetří a některé jsou protlačeny doslova na sílu, a to i přes nesouhlasné stanovisko zastupitelských výborů a komisí. Vedení kraje není absolutně ochotno přijmout jakoukoliv připomínku, nebo jiný pohled na věc. Vůbec nerespektuje názory opozice, která má ve svých řadách mnoho odborníků nejen na ekonomiku, ale i na dopravu, sociální služby, bezpečnost a další oblasti,“ postěžovala si poslankyně parlamentu a místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Opozice dlouhodobě poukazuje na arogantní chování radních i hejtmana a nesouhlasí s neustálým navyšováním výdajové stránky krajského rozpočtu. Tam si například vedení kraje zvýšilo peníze na cestovné, pohoštění a marketing, například u cestovného z 800 tisíc korun na 1,5 milionu.

„Když jsme ale žádali, aby byla navýšena částka na aktivity seniorů, sklidili jsme výsměch a odpověď, že to senioři musí pochopit,“ dodal starosta Chebu a opoziční krajský zastupitel Jan Vrba.

Velmi nemilým překvapením byly pro opozici i informace o „výletu“ hejtmana, vybraných radních a mnoha dalších úředníků do Bruselu. Tam sice proběhlo jednání týkající se transformace takzvaných uhelných regionů, ale proč do Bruselu letěli i politici, kteří nemají tuto problematiku ve své kompetenci, je otázkou.

„Vypadá to jako výborný výlet za peníze všech občanů Karlovarského kraje. Absolutně nechápeme, proč byla třeba v Bruselu Markéta Monsportová nebo Vojtěch Franta, oba za Piráty. Také nerozumíme tomu, proč se na cestu vypravilo tolik krajských úředníků. Navíc jsme zjistili, že spali v hotelu s bazénem, kde noc pro jednu osobu stojí zhruba pět tisíc korun. Je to opravdu velký luxus, co si vedení nejmenšího a nejchudšího kraje České republiky dopřává a v úplné pohodě platí z veřejných peněz,“ dodala chebská radní a členka finančního výboru Karlovarského kraje Gabriela Dostálová, která připomněla i skutečnost, že vedení Karlovarského kraje v současné době čerpá úvěry, jejichž výše dosahuje několika miliard korun a první splátky jsou přitom stanoveny až na následující volební období, kde zástupci současné koalice už vůbec nemusí zasednout.


V Karlových Varech současný hejtman Petr Kulhánek za dobu, kdy byl primátorem utrácel za své cestování po celém světě každoročně statisíce a dokonce nechyběla ani jeho manželka, kdy veřejně lhal, že do Izraele jezdí sám.

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.