Infocentrum v Karlových Varech má ředitele

REKLAMA

Není apríl, že Infocentrum Karlovy Vary od 1. dubna povede Radek Volf. Z devíti uchazečů výběrového řízení na ředitele městské obecně prospěšné společnosti byl nejlepší. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové předložil nejkvalitnější koncepci rozvoje cestovního ruchu.

Nové vedení města po příchodu na magistrát odvolalo dlouholetou ředitelku Infocentra Jitku Štěpánkovou. Ta řídila ,,ÍČKO” od roku 2011 a v posledních létech již nepřinášela potřebné impulsy pro marketing, kreativitu. Vše bylo spíš kopírování přechozích let s tím, že se stále navyšoval rozpočet.

Podle současného vedení Karlových Varů je potřeba více zaměřit pozornost na mladé klienty, oslovovat je novou a daleko progresivnější formou, přes internet, sociální sítě a podobně. Vedení města zároveň pro letošek snížilo provozní dotaci Infocentru o tři miliony na 12,5 milionu korun.

Za vlády politika Kulhánka z hnutí KOA bylo kamarádům každým rokem v rozpočtu přidáno, často na úkor investic a oprav veřejného městského majetku, který za posledních osm let značně chátral. Novému vedení po Kulhánkovo neinvestičních kabaretech často zbyla z majetku města jen dožilá torza budov v havarijním stavu, jako například Letní kino, ubytovna Drahomíra, bývala Mateřská škola a kino ve Staré Roli, Hvězdárna, Alžbětiny lázně, bývalá škola na ulici Jana Palacha a mnoho dalších.

Volf v Infocentru města Karlovy Vary pracoval dříve jako asistent ředitele, později dělal vedoucího on-line marketingové sekce společnosti. Stál u mnoha projektů, které Infocentrum využívá dodnes. Po odchodu z Infocentra založil vlastní marketingovou firmu, která poskytuje servis mnoha subjektům v lázeňství a cestovním ruchu. A dnes se vrací zpět jako ředitel, který má o dění v městské společnosti skutečný přehled a invenci posunout turistický ruch v Karlových Varech o kousek dál.

„Je to člověk, který předložil velmi zajímavou koncepci toho, jak by se cestovní ruch v Karlových Varech mohl vyvíjet. Je velmi orientovaný na internet, webové stránky a podobně. Myslím, že tým obohatí a pomůže k tomu, abychom začali hledat nové klienty a nové trhy, protože lázeňství jako takové v dlouhodobých pobytech nyní stagnuje,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.