22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Insovence škloly na nábřeží Palacha, kraj se stará, nabídka je i z Trivisu

Karlovarské listy

REKLAMA

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků Střední odborné školy obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o. (dále jen „střední škola“)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „OŠMT“) vydal v návaznosti na oznámení insolvenčního správce o ukončení činnosti výše uvedené střední školy tuto informaci a možnostech vzdělávání žáků ve stejných nebo podobných oborech vzdělání od 1. 9. 2015.

Situace, která vznikla, není pro nikoho příjemná, přesto je řešitelná a Karlovarský kraj dělá maximum pro to, aby všichni žáci byli umístěni do jiných škol a aby všem, kteří budou konat na podzim maturitní či závěrečné zkoušky, bylo zachováno jejich právo na konání těchto zkoušek.

Pomoc žákům nabízí i soukromá střední škola v Karlových Varech ,,Trivis.“

kontakty:

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Informace_SOS_obchodu_KV.aspx

 

Škola Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary, Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary,                  353 221 299
Obor vzdělání dle ŠVP 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka 65-51-H/01 Číšník, servírka Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. 17 16 nutno zvolit variantu Kuchař nebo Číšník
2. 18 10
3. 12 12
Škola Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov,                          352 603 825
Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání x Poznámka
Ročník volná místa x
1. 8 x x
2. 11 x x
3. 5 x x
4. 8 x x
Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21, Nejdek, 353 825 353
Obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 68-43-M/01 Veřejnoprávní činnost Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. ano ano při změně oboru na obor Veřejnoprávní činnost nutno vykonat rozdílové zkoušky
2. ano ano
3. ano ano
4. x ano
Škola Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 2/449, 353 01 Mariánské Lázně, 354 622 605
Obor vzdělání dle ŠVP 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka 65-51-H/01 Číšník, servírka Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. ano ano nutno zvolit variantu Kuchař nebo Číšník
2. ano ano
3. ano ano
Škola Střední škola živnostenská Sokolov, Žákovská 716, 356 01, Sokolov, 352 622 765
Obor vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby x Poznámka
Ročník volná místa x
1. 10 x x
2. 5 x x
3. 5 x x
4. 8 x x
Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. 8 7 x
2. 13 x x
Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník 65-51-H/01 Kuchař, číšník Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. 4 4 x
2. 19 12 x
3. 13 10 x
Škola Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6/2258, 350 02, Cheb, 354 408 011
Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání x Poznámka
Ročník volná místa x
1. 12 x x
2. 7 x x
3. 16 x x
4. 21 x x
Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. 4 0 x
2. 22 x x
Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník 65-51-H/01 Kuchař, číšník Poznámka
Ročník volná místa volná místa
1. 0 3 volná místa 3. kolo přij. řízení:                                                    8 x Kuchař, číšník                                                 3x kadeřník
2. 10 4
3. 16 16
Škola Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 01 Toužim, 353 312 040
775 268 179
Obor vzdělání dle ŠVP 65-51-H/01 Kuchař, číšník x Poznámka
Ročník volná místa x
1. ano x x
2. ano x
3. ano x
Žáci končící školy mohou do 31. 8. 2015 přestoupit do jakékoli střední školy, tedy i do školy zřizované soukromníkem. Totéž platí i pro žáky, kteří požádají o přijetí do vyššího ročníku po 31.8.2015. Pokud by žák zcela změnil obor vzdělání, rozhodne o zařazení do příslušného ročníku po posouzení žádosti ředitel školy, který může stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.
Pozn. Volná místa nabízí např. TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.