13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovarský kraj se zařadil mezi strukturálně postižené regiony

Karlovarské listy

REKLAMA

Karlovarský kraj se dočkal zařazení mezi strukturálně postižené regiony. Rozhodla o tom Vláda ČR na svém výjezdním zasedání. Statut, který přináší významnější pozornost i finanční pomoc z centra, dosud patřil jen Ústeckému a Moravskoslezskému kraji.

Do Karlovarského kraje se také rozšiřuje působnost vládního zmocněnce pro hospodářsky slabé regiony Jiřího Ciencialy.

Jedním z prvních kroků bude příprava Strategie hospodářské restrukturalizace všech tří zaostávajících regionů, aby se v oblasti životní úrovně, zaměstnanosti a celkové konkurenceschopnosti postupně dotáhly na průměr v České republice. Strategii do jara příštího roku pro vládu připraví meziresortní tým spolu s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou.

“Díky našim argumentům, že Karlovarský kraj potřebuje jiný přístup a vydatnější pomoc, se za pět měsíců povedlo to, co se nedařilo za uplynulých patnáct let. Zařazení kraje mezi strukturálně postižené regiony je zlomovým rozhodnutím, které by díky konkrétnímu námi navrhovanému souboru opatření mělo přinést mimo jiné posílení vzdělanosti, růst průměrných platů a zastavení vylidňování kraje, ” řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Všechny tři kraje už několik měsíců spolupracují při sestavování seznamu námětů vhodných k zařazení do chystané strategie. Karlovarský navrhl jako problémové priority, s nimiž není schopen se vypořádat sám, například zřízení veřejné vysoké školy spojené s pracovištěm pro výzkum a vývoj v oblasti balneologie a lázeňství.

Velký důraz kraj klade na přípravu průmyslové zóny

Klíčový podle hejtmana Martina Havla bude také přístup státu k urychlení dostavby rychlostní silnice R6 do roku 2025, k zásadní modernizaci podkrušnohorské silniční tepny Ostrov – Chomutov a k rozšíření a prodloužení přistávací dráhy na karlovarském mezinárodním letišti. Velký důraz kraj klade na přípravu průmyslové zóny na Sokolovsku a na komplexní rekonstrukci silnic v regionu, jde třeba o spojnici s Kraslickem. “Ovlivní to vznik nových pracovních příležitostí, růst vzdělanosti a rozvoj turistiky,” zdůraznil Martin Havel. Zdejší podnikatelské prostředí by mohl stát povzbudit zavedením proexportních opatření speciálně pro firmy z postižených regionů nebo také umístěním významných státních a výzkumných institucí do Karlovarského kraje.

“Masové využívání lázeňství českou klientelou, odpočinkové aktivity, čisté životní prostředí. Na tom všem by kraj v kombinaci s rozumnou průmyslovou infrastrukturou měl stavět,” dodal hejtman. Kromě toho vedení kraje v rámci svých priorit prosazuje vybudování přehrady v Doupovských horách nebo přípravu silné marketingové kampaně agentury CzechTourism na podporu zviditelnění turistického potenciálu Krušných hor.

zdroj:www.parlamentnilisty.cz

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.