22. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovy Vary odstraňují z ulic autovraky

REKLAMA

Od začátku roku byly z ulic, veřejných prostranství a odstavného parkoviště města odstraněny čtyři desítky vozidel. Karlovy Vary tak využily větší zákonné možnosti k odstranění nepojízdných a odstavených vozidel, kterou nyní města a obce mají k dispozici.

Podle radního města Martina Duška je to výsledek systematické kontroly a evidence. „Zvýšenou pozornost jsme této problematice začali věnovat ihned poté, co vstoupil v platnost nový zákon. Průběžně mapujeme celé území města a snažíme se majitele nepojízdných vozidel a autovraků přimět k tomu, aby je sami odstranili, což se občas skutečně daří. V opačném případě, jak nám zákonné lhůty a prostředky umožňují, tato vozidla odstraňujeme sami,“ vysvětluje radní. Dále dodává, že město apeluje na majitele nepojízdných vozidel, vraků nebo vozidel bez platné technické prohlídky, aby tato vozidla z ulic a parkovišť odstranili sami. Za prvé si ušetří komplikace v podobě správního řízení a náklady za odtah a za druhé městu ubude zablokovaných parkovacích míst, což bývá v hustěji osídlených lokalitách problém.

Ke konci března bylo na území města zaevidováno celkem 71 odstavených technicky nezpůsobilých vozidel a autovraků, 40 z nich se nacházelo v ulicích a na veřejných prostranstvích, dalších 31 na odstavném parkovišti. Čtyři desítky aut odstranili jejich majitelé sami na základě výzev městské policie a odboru technického, který jako správce městských komunikací tuto agendu v součinnosti s odbory dopravy a životního prostředí zastává. Kde výzvy nezabírají, následuje nařízený odtah na odstavné parkoviště. Během března proběhl odtah prvních pěti letos odstavených vozidel, u kterých uplynuly zákonné lhůty a jejichž majitelé je sami neodstranili. Taková vozidla jsou umísťována na odstavné parkoviště.

Majitelé nepojízdných vozidel často neví, že dnes existují odborné firmy, které se specializují na legální odtažení s likvidací takových vozů. Tyto firmy někdy dokonce vyplácí takzvané šrotovné. Město se proto v rámci řešení této problematiky zaměří i na osvětu. „Tato informace bude součástí neformální výzvy, kterou budeme umisťovat na odstavená vozidla při jejich evidenci. I tato osvěta by nám mohla pomoci s tím, aby se autovraky a technicky nezpůsobilá vozidla v ulicích města objevovala v daleko menším počtu,“ uzavírá Martin Dušek.

zdroj: mmkv.cz

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.