Město pořídilo pro obyvatele biopopelnice a kompostéry

REKLAMA

Karlovy Vary nakoupily domácí kompostéry pro obyvatele. Lidem je město dá do bezplatného pronájmu. Cílem je snížit množství biologicky rozložitelné složky v komunálním odpadu. Město na nákup využije dotaci z evropských fondů.

Město má celkem 650 kompostérů o objemu 650, 800 a 1050 litrů. Celkem by měly stát asi 1,95 milionu korun. Z evropských peněz půjde 85 procent nákladů.

Biologicky rozložitelná složka tvoří v komunálním odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, významný podíl, někdy až 60 procent. Kompostování by umožnilo zejména lidem, kteří bydlí v rodinných domech, množství biologického odpadu v popelnicích snížit.

V Karlových Varech město poskytuje i popelnice na bioodpad a plánuje do budoucna pořídit pro Správu lázeňských parků speciální auto, které by sváželo bioodpad místo skládkové firmy, která pro město zajišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu. To by opět snížilo městu náklady na odpady.

Kompostéry si mohou lidé, kteří si o ně zažádali vyzvedávat od 4. července. Jejich půjčení je zdarma, nebo mohou využít biopopelnice, ale obě tyto nádoby najednou využívat nemohou.