Kdo a jak z politiků v Mariánských lázních úkoloval městské policisty

REKLAMA

V srpnu 2014 vyšly v Mariánských Lázních předvolební Pirátské listy, ve kterých byl na str. 3 publikován článek ,, Budoucnost  Městské policie ve světově významných lázních, jehož autorem byl pan Ing. Ondřej Knotek tehdejší volební lídr Pirátské strany.  Netrvalo dlouho, kdy Knotek záhy po volbách stranu opustil a vstoupil do hnutí ANO. Piráti v M. Lázních zvítězili v roce 2014 v komunálních volbách a stali se nejsilnější stranou nynější vládní koalice. Pozici jednoho z radních zaujal právě i Knotek.

Před několika měsíci se ke mně dostala korespondence ze srpna 2015. Jedná se o dopis napsaný tehdejším radním (dnes zastupitelem) města Knotkem, který byl adresován městské policii :

Tehdejší radní Knotek napsal strážníkům, že není spokojen s objemem vybraných finančních prostředků.  Svou konkrétní představu o pokutě viděl v průměru 500 Kč , denní objem vybraných pokut vyjádřil  na 15 000 Kč , což by mělo být  4 – 5 mil Kč za rok. 

,,Po přečtení výše uvedeného textu v Pirátských listech je zjevné, že se jedná o naprostý opak předvolebního slibu deklarovaného voličům. Přesto, že se, dle mého výkladu, nejedná o jednání slučitelného s morálkou, zde k porušení legislativního rámce nedošlo. Zde si může občan pouze položit otázku: Proč Ing. Knotek jednal v protikladu s předvolebním slibem? Toť vše.” uvádí dopisovatel redakce.

Podle všeho je zřejmé, že pan zastupitel  Knotek se pokoušel vykonávat pravomoci, které jsou výhradně svěřeny starostovi obce, protože zastupitelstvo o jiném pověření nerozhodlo. Ale ani starosta obce nemůže určovat výši pokut, kterou často na místě  přestupku určuje podle zákona jen strážník, nikoliv politik z kanceláře a ještě formou výhružného emailu. Je zarážející, že plánování výnosu z pokut požadoval bývalý policista, dnešní politik za hnutí ANO  Knotek , kterou dokonce stanovil na 4-5 miliónů ročně.  Politik Knotek  jako bývalý policista by měl vědět, že je to  naprosto nepřípustné už jen proto, že pokuty jsou neplánovaným příjmem obce. a výše pokut se určují podle okolností na místě  tím, kdo o přestupku rozhoduje a nikoliv od stolu nebo snad fantazie politiků.

Otázkou bude i to, zdali jednáním politika Knotka (ANO) jako zastupitele, nedošlo dokonce k porušení předvolebního slibu. To by mohli posoudit už samotní strážníci, které se Knotek pokoušel bez oprávnění nesmyslně úkolovat, nebo zaměstnanci úřadu a politici, kteří se o jeho nešťastném jednání dozvěděli.

Co si mohou voliči myslet o někdejším volebním lídrovi místní Pirátské strany, když řady Pirátů opustil a naopak zběhl k  hnutím ANO , kam si podal přihláškujak uvedl… zde.

Knotek je člen hnutí ANO nebo PIRÁT  ?

  1. http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Ondrej-Knotek-103763/detail
  2. https://www.muml.cz/mestsky-urad/povinne-informace/osoba-ing-ondrej-knotek-23.html

 

Redakčně zpracováno z podkladů korespondenta Karlovarských listů